Nyhetsarkiv

Försäkringskassan: ”Inte förvånad över att förändringen märks”

Försäkringskassan är inte ute efter att öka arbetsbördan inom vården – men man vill kunna avslå eller tillstyrka ett ärende med säkerhet. Karin Olsson, områdeschef på process och metod, Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkring, är inte förvånad över att Försäkringskassans nya arbetssätt märks av inom vården.

Vi har fått ett resurstillskott och ett uppdrag från regeringen att bromsa det ökade sjuktalet. Därför har vi jobbat mycket för att öka kvaliteten genom hela processen. Jag är inte förvånad över att det förändrade arbetssättet märks av inom vården, säger hon.

Hur ser du på att läkarna anser att så mycket som två av tre begäranden om komplettering är helt irrelevanta?

– För oss är det så att intyget måste hålla en viss kvalitet för att hålla för en prövning av det enskilda ärendet. Sedan har vi givetvis förståelse för det svåra i att besvara alla frågor i undersökningssituationen. Men kvaliteten i undersökningen är grundplattan vi har att stå på när vi gör vår bedömning. Siffran i rapporten du nämner väcker nyfikenhet – vad kan vi göra och vad kan vården göra för att förbättra situationen? Det är bra med alla källor till fakta om sjukskrivningsprocessen.

Men hur ser du på att läkarna upplever vissa frågor som omöjliga att svara på – till exempel kravet på objektiva statusfynd vid depression och utmattningssymptom?

– De här svårigheterna känner jag igen och det är just inom det här området som vi ser vår stora utmaning. Här gäller det nog att vi jobbar tillsammans för det här är svåra bedömningar även för oss. Vi håller just nu på med en riktad uppföljning när det gäller just utmattningsdiagnoser. Det är helt enkelt en svår fråga att se lika på. Vi kanske kan lära oss av det tillsammans. Det ska bli intressant att ha en fortsatt dialog med Företagsläkarna om vilken information vi behöver för att kunna fatta våra beslut.

Hur ser du på de stora samhällskostnaderna som rapporten kommer fram till att den här tunga administrativa bördan leder till?

– Kostnaden för individen riskerar ju att bli ännu högre om den får ett avslag av oss på grund av ett för dåligt underlag. Det blir oavsett en samhällskostnad ytterst om vi inte får det här rätt. Det är en gemensam utmaning där alla behöver jobba tillsammans. Och det är en oerhört viktig fråga att alla aktörer kan känna en tydlighet utifrån sitt uppdrag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera