Nyhet

IVO: Läkarbrist hot mot patientsäkerhet

De många vakanserna på vårdcentralerna i Uppsala läns landsting riskerar patientsäkerheten, menar Inspektionen för vård- och omsorg, IVO. Myndigheten kräver nu åtgärder för att råda bot på läkarbristen.

IVO har granskat primärvården och upptäckt att de många vakanserna på länets vårdcentraler kan utgöra en risk för patienterna. Myndigheten vill därför ha svar på hur landstinget ska lösa läkarbristen på kort och lång sikt, skriver Uppsala Nya Tidning.

IVO vill också se förbättringar när det gäller att se till att tillfälligt anställd personal har rätt kompetens och vikten av att anmäla till IVO om det uppstår fara för patientsäkerheten. Senast den 31 augusti ska Uppsala läns landsting ha skickat iväg ett svar till IVO på vilka åtgärder man tänker vidta.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-05

Tema: Övertider / Tema: Vem satsar på intermediärvårdsplatser? / Vårdcentraler kan tvingas betala tillbaka miljonbelopp / Sverige och Storbritannien har gjort omvända resor / Så ska den digitala läkarassistenten Alma hjälpa läkare / Porträttet: Camilla Starck

Prenumerera