Nyhetsarkiv

IVO: Läkarbrist hot mot patientsäkerhet

De många vakanserna på vårdcentralerna i Uppsala läns landsting riskerar patientsäkerheten, menar Inspektionen för vård- och omsorg, IVO. Myndigheten kräver nu åtgärder för att råda bot på läkarbristen.

IVO har granskat primärvården och upptäckt att de många vakanserna på länets vårdcentraler kan utgöra en risk för patienterna. Myndigheten vill därför ha svar på hur landstinget ska lösa läkarbristen på kort och lång sikt, skriver Uppsala Nya Tidning.

IVO vill också se förbättringar när det gäller att se till att tillfälligt anställd personal har rätt kompetens och vikten av att anmäla till IVO om det uppstår fara för patientsäkerheten. Senast den 31 augusti ska Uppsala läns landsting ha skickat iväg ett svar till IVO på vilka åtgärder man tänker vidta.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera