Nyhetsarkiv

Ivo sätter P för visst vikariearbete

Ivo sätter stopp för ensamarbetande vikarierande läkare utan legitimation på akuten. Det anses inte förenligt med god och säker vård.

En läkare under utbildning eller som inte börjat sin AT får inte arbeta självständigt vid en akutmottagning. En legitimerad läkare med övergripande ansvar måste finnas på plats.

Beslutet fattades 31 mars av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och är underskrivet av myndighetens generaldirektör Gunilla Hult Backlund. Det är därmed ett principbeslut som kan få effekter i hela Vårdsverige, skriver Dagens Medicin, som också länkar till beslutet.

– Vi vill att det här sprids i landet och att landstingen börjar tänka i de här banorna. Även innan vi har tillsynat varje landsting, säger Gitte Larsson, inspektör vid Ivo avdelning nord, till Dagens Medicin.

Bakgrunden är en händelse vid akuten på Sunderby sjukhus i Norrbotten när en icke legitimerad läkare med vikariatsförordnande arbetade självständigt utan handledning. En patient drabbades av försenad diagnos och allvarlig vårdskada.

Från Sjukhusläkarnas sida ser man positivt på Ivos beslut.

– Det är bra att det tydliggörs att man inte får arbeta utan handledning som underläkare utan legitimation, vi ser det hända ibland. Ju mindre sjukhus desto mer utsatt är man för att det kan hända att man hamnar ensam. Men man får inte riskera patientsäkerheten eller utsätta läkaren för det, under AT är det mer uppstyrt med handledning, säger Elin Ericson, andre vice ordförande i Sjukhusläkarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera