Nyhetsarkiv

IVO: Många problem i dostjänsten och Pascal

Ett stort antal avvikelser i dostjänsten och Pascal har rapporterats från landstingen, och IVO har genomfört en omfattande tillsynsinsats på området.

I tillsynsrapporterna konstateras att problemen varit många med dostjänsten. Några exempel är att leveranser av läkemedel har försenats eller gått till fel adress, det har förekommit att läkemedel saknats eller att fel medicin packats i dospåsarna och att tabletter har varit trasiga.

IVO konstaterar att det har framkommit flera patientsäkerhetsrisker med Pascal och ”ser mycket allvarligt på detta, inte minst mot bakgrund av att Pascal nyttjas nationellt och därmed berör ett mycket stort antal patienter”. Dock ligger granskningen av vårdens IT-system utanför IVO:s ansvarsområde.

Slutsatsen av tillsynsinsatsen är att landsting och regioner bär ansvar för en patientsäker vård, även när det gäller nationella IT-system och upphandlade dostjänster.

Skarp kritik riktas mot Apotekstjänst Sverige AB, som uppvisat klara brister när det gäller systematiskt kvalitetsarbete för patientsäkerhet. IVO kommer särskilt att följa upp Apotekstjänst Sverige och de landsting och regioner som upphandlat dosleveranser genom bolaget.

I Almedalen 2013 fick införandet av Pascal skarp kritik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Myndighetens generaldirektör Helena Lindberg påpekade då att ansvarsfördelningen kring Pascal inte gått att reda ut, ”det har gått runt i en enda cirkel”, och att Pascal sattes i drift trots de många problem som framkommit i testmiljön.

Läkemedelsverket kan få tillsynsansvar för Pascal och andra nationella medicinska informationssystem enligt ett förslag till nya föreskrifter som nu är ute på remiss. Tillsynsansvaret föreslås gälla från den 1 april i år. Förslaget innebär att tillverkare måste anmäla nya medicinska informationssystem till Läkemedelsverket innan de börjar användas i Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera