Nyhetsarkiv

IVO-granskning av tolv akutmottagningar

Det är inte förenligt med god och säker vård att låta läkare med vikariatsförordnande arbeta självständigt vid akutmottagningar utan någon ansvarig legitimerad läkare på plats. Det menar Inspektionen för vård och omsorg.

Bristande kompetens och erfarenhet varit orsak till allvarliga händelser i ett flertal ärenden gällande akutmottagningar, enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Under våren 2015 fattade IVO därför ett principiellt beslut om att det ”inte är förenligt med god och säker vård att läkare med vikariatsförordnanden arbetar självständigt vid akutmottagning utan tillgång till legitimerad läkare på plats som ansvarar för patienten”. Beslutet kom efter en tillsyn i Norrbottens läns landsting och nu har IVO granskat samtliga tolv akutmottagningar i Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Resultatet visar att fem av tolv akutmottagningar fram till i somras hade uppfyllt de krav som IVO ställt i principbeslutet inom den somatiska specialistsjukvården.

IVO skriver att de konstaterar att ”vårdgivarna i högre utsträckning måste verka för att akutmottagningarna ses som ett gemensamt ansvar för sjukhusets kliniker”. Vidare menar man att kompetensstöd inte är tillräckligt, en legitimerad läkare som är ansvarig för patientens vård ska ”finnas på plats i rimlig fysisk närhet”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera