Nyhet

Ivo fick höra om nöjda medarbetare

Vid en inspektion som genomfördes den 29 september 2015 redovisade vårdgivaren hur sommarens ändrade arbetssätt hade förflutit för IVO. 

Vid inspektionen framkom ”signaler om nöjda medarbetare” skriver IVO, tvärt emot vad enkäten till de 464 medarbetarna visade.

Från akutmottagningarna har inga avvikelser som direkt rörde det förändrade arbetssättet kommit in på SUS, konstaterar man.

När det gäller avvikelserna från ambulansverksamheten skriver IVO svepande att ”de har handlat om för långa avlämningstider på akuten i Malmö” och att de främst har lämnats in av ambulanspersonal som vanligtvis lämnar av patienter i Lund.

IVO påpekar också att man inför framtida arbete med riskanalys har identifierat att det är viktigt att det finns tillräckligt med tid avsatt och att medarbetarna får möjlighet att delta.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-04

Tema: Intensivvård / De riskfyllda flyttarna har mer än fördubblats på tio år / Studie visar: Ökad risk att dö efter förflyttning på grund av resursbrist / Intensivvårdsregistrets ordförande efterlyser fler intermediärvårdsplatser / Läkare på Huddinge: Vi behöver dubbelt så många IVA-platser / Flytten av patienter ska minskas drastiskt - men problemen kvarstår / Pressat läge på Sveriges största intensivvårdsenhet / Sjukhusläkaren har pejlat läget från norr till syd

Prenumerera