Nyhetsarkiv

”IT-systemen stjäl tid från patienterna”

Läkare skulle kunna spara i genomsnitt 56 minuter varje dag av sin arbetstid varje dag om vård-IT systemen fungerade bättre, läkarsekreterare 42 minuter och sjuksköterskor 35 minuter, enligt rapporten.

Jämfört med tidigare undersökning, som genomfördes 2004, har nöjdheten med systemen inte ökat. En orsak till detta kan vara att systemen blivit mer komplexa.

– De innehåller mer information som är dåligt strukturerad och inte ger den överblick som behövs i arbetssituationen. En annan orsak till att användarnas förväntningar har ökat. Fler är vana IT-användare i dag jämfört med 2004. Vi beställer kanske en resa på nätet, och allt fungerar hela vägen med betalning och bokning. Det blir ett gap mellan de moderna system människor använder privat och de man använder i jobbet, till exempel journalsystem, sa Torbjörn Lind, projektledare på UsersAward, som tagit fram rapporten i samarbete med SKL och Läkarförbundet, Kommunal, SKTF och Vårdförbundet.

Läkarförbundets Ingmarie Skoglund betonade att användbarhet i systemen är helt nödvändigt för att göra ett bra jobb.

– IT-systemen ska vara till vår tjänst. Vi behöver tid till patienterna och då ska vi inte behöva leta i datasystemen efter en nål som kanske finns i en höstack.

SKTF:s arbetsmiljöombudsman Carola Löfström sa att läkarsekreterarna ofta går ”mellan raseri och uppgivenhet” i sitt datorarbete.

– Våra medlemmar är de som arbetar mest i systemen och är också de som fått mest utbildning i dem. Ändå går 42 minuter varje dag till att hantera strul i systemen. Det här bidrar också till arbetsmiljöproblem med stress och belastningsskador. En nyckel till bättre system är att involvera användarna, både vid beställning av system och i utvärderingen av dem.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera