Nyhetsarkiv

IT-program håller koll på alla överbeläggningar i Skåne

Sven Oredsson var en av medlemmarna i den kärntrupp som banade väg för den nationella satsning som nu görs för att komma tillrätta med överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter.

På hemmaplan är målet att inte komma över 90-procents beläggningsgrad.

– Vid beläggningsgrader över 90 procent ökar riskerna markant för att det ska uppstå överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter och därmed patientsäkerhetsrisker, säger han.

Kraven skärps 2013

I Region Skåne belönas de sjukhus som klarar överbeläggningskravet på max 2,5 överbeläggningar och 1,5 utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser.Och 2013 skärps kraven.

Då får sjukhusen inte ha fler än en utlokaliserad patient och två överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i genomsnitt per månad.

Systemet är konstruerat så att Region Skåne i början av året håller inne 1,5 procent av sjukhusens budget.

Lönsamt att klara kraven

Beroende på hur sjukhusen klarar 40-talet kvalitetskrav, där överbelägg­ningar och utlokaliseringar nu ingår, får de tillbaka en viss summa vid årets slut.

­– Och det är faktiskt ganska mycket pengar. 2012 motsvarade det 180 miljoner kronor, säger Sven Oredsson.

Varje morgon klockan 06.00 laddar it-programmet Qlikview hem antalet överbelägg­ningar och utlokaliserade patienter på samtliga slutenvårdsavdelningar på Skånes sjukhus och rapporterar in dem till SKL:s nationella databas.

Processen då applikationen hämtar uppgifterna ur det patientadministrativa systemet sker helt automatiskt.

Snabba svar

Qlikview har inneburit en smärre revolution i arbetet med att komma tillrätta med vårdplatsbristen i Region Skåne, men att leverera data till den nationella databasen är bara en av många funktioner i programmet.

Qlikview är främst ett program för strategisk planering och ett verktyg för sjukhusens ledningar.

På bara någon minut är det nu möjligt att få siffror på hur många överbeläggningar och utlokaliseringar klinikerna haft de senaste månaderna, hur det ser ut under helger, hur överbeläggningarna varierar mellan klinikerna, vem som tar emot utlokaliserade patienter och varifrån de kommer.

Med hjälp av överskådliga flikar går det att på ett enkelt sätt se beläggningsgrader nattetid, beläggningen timme för timme på Skånes alla slutenvårdsavdelningar, när under dagen det förekommer flest överbeläggningar, hur det sett ut historiskt, hur det ser ut sommartid och mycket annat.

– Qlickview har bidragit till att synliggöra gamla felaktiga fördelningar av vård­platser, säger Region Skånes medicinske rådgivare Sven Oredsson.

Alla klinikchefer slåss ju för sitt, men med hjälp av applikationen går det att få statistik på var vårdplatserna bäst behövs och omfördela dem.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera