Nyhetsarkiv

IT-forskare: IT kan göra just-in-time-samhället mindre sårbart

Informationsteknik har en central roll i att skapa och upprätthålla en resilient sjukvård, som kan motstå och återvinna förmågan efter en kris. Hälso- och sjukvårdens organisation på olika nivåer, med tvärsektoriella beroenden och kommersiella krafter, medför dock utmaningar. Det säger IT-forskaren Jonas Landgren.

Artikeln ingår i temat Coronakrisen och framtiden

– Det innebär utmaningar vad gäller att snabbt kunna göra anpassningar till hastigt uppkomna behov. Digitaliseringen för ökad samordning, en förmåga till bättre överblick och för att leverera sjukvård på distans kommer att genomföras. Men i ljuset av de senaste årens stora digitaliseringsprojekt inom svensk sjukvård finns en uppenbar risk för nya havererade IT-projekt som trots goda intentioner inte alls bidrar med bättre kapacitet att snabbt anpassa organiseringen av sjukvårdsinsatser, säger han.

Jonas Landgren är docent i informatik vid Göteborgs universitet och forskar om användning, design och organisering av IT vid akut- och krissituationer. Han har bland annat studerat krisarbetet vid utbrottet av Cryptosporidium i Östersund 2010, skogsbränderna i Västmanland 2014 och Ebolautbrottet i Liberia 2015.

– Det som tycks saknas i tillräcklig omfattning är informationsinfrastrukturer som möjliggör standardiserad och effektivt utbyte av information i en omfattande skala. Här ser till exempel hanteringen av information kring avlidna relaterat till coronaviruset ut att stå inför utmaningar.

Jonas Landgren säger att det finns stort utrymme för utveckling i fråga om inte minst standardiseringsinitiativ och infrastrukturprojekt för effektiv informationshantering både på nationell och internationell nivå.

– Prognos- och modelleringsplattformar kommer med stor säkerhet att bli än viktigare. Olika typer av early-warning system, underrättelseverktyg och omvärldsanalyslösningar som bearbetar stora informationsmängder med hjälp av avancerade algoritmer kommer också med stor säkerhet att få en större marknad inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Just-in-time-samhället är mycket sårbart, och sjukvårdssystem som bygger på liknande principer likaså. Jonas Landgren, IT-forskare

Han betonar att sjukvården, i likhet med samhället i stort, är i behov av långsiktiga planer.

– Just-in-time-samhället är mycket sårbart, och sjukvårdssystem som bygger på liknande principer likaså. Det krävs dock politiska beslut som är kostsamma. Hur sjukvården ska utvecklas framöver är kanske därför en av de viktigaste politiska frågorna framöver.

16 artiklar i temat Coronakrisen och framtiden

COVID-19

”Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna”

5 juni 2020
COVID-19: SJUKVÅRDENS ORGANISATION

”Pandemin har visat att många administrativa funktioner inte behövs”

5 juni 2020
COVID-19: ARBETSMILJÖN

”Enkla svaret på att vara förberedd i framtiden är att ha en sjukvård med mer luft i systemen”

5 juni 2020
COVID-19

Björn Olsen om den bristande beredskapen, framtiden och vad som behöver göras

18 april 2020
COVID-19: RISKHANTERING

”Riskhantering handlar ibland mer om politik än faktisk risk”

5 juni 2020
COVID-19: GLOBAL EKONOMI

Värdekedjorna blir troligen mer regionala

5 juni 2020
COVID-19: EKONOMI

Professor: Priset av ”lockdowns” är alldeles för högt

5 juni 2020
COVID-19

”Vi behöver ett mer nationellt sjukvårdssystem”

4 juni 2020
COVID-19: STATSVETENSKAP

”Sjukvårdsprofessionernas erfarenheter är viktiga att plocka in i en sån här process”

5 juni 2020
COVID-19: IT

IT-forskare: IT kan göra just-in-time-samhället mindre sårbart

5 juni 2020
COVID-19: E-HÄLSA

Expert i e-hälsa: Vården måste få bättre och snabbare IT-stöd

5 juni 2020
COVID-19: AI

Professor: AI:s potential för sjukvården är svindlande

5 juni 2020
COVID-19: IT

Docent: IT-infrastrukturen måste förändras för att påskynda digitaliseringen

5 juni 2020
COVID-19: KRISKOMMUNIKATION

Medieforskaren: Pandemin illustrerar vikten av transparens hos myndigheter

5 juni 2020

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera