Nyhetsarkiv

Intressanta fynd i studie om prostatacancer

Män som lider av mycket avancerad prostatacancer som behandlas på enheter med högst andel radikalbehandlingar (strålbehandling eller operation) visade sig ha hälften så stor risk att dö av sin prostatacancer jämfört med män som behandlades på enheter med lägst aktivitet, enligt en ny studie.  

– Studieresultaten antyder att kombinationen av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling i utvalda fall kan förlänga livet på män med mycket avancerad prostatacancer, säger Pär Stattin, som är forskare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet och som lett studien i en kommentar.

Det är alltså forskare vid Umeå universitet som gjort studien som publicerats i Euorpean Urology. I studien studerades sambandet mellan prostatektomi eller strålterapi och dödligheten bland män med mycket avancerad prostatacancer. Behandlingen analyserades på gruppnivå och utfallet död i prostatacancer och död av alla orsaker analyserades på individnivå. Man fann då att de män som behandlats på enheter med högst andel radikalbehandlingar hade hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats på enheter med lägst aktivitet. Eftersom det rör sig om en observationsstudie kan inte effekten av hög diagnostik och utredningsaktivitet särskiljas från effekten av behandling, skriver Umeå universitet i ett pressmeddelande.

– Kunskapen om nyttan av lokal radikalbehandling av män med mycket avancerad prostatacancer är liten och dessa män behandlas vanligen med enbart hormonbehandling. För att bekräfta våra fynd i förhoppning om att ändra praxis krävs nu en randomiserad studie av lokal radikalbehandling vid mycket avancerad prostatacancer, säger Pär Stattin.

Studien har publicerats här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera