Nyhetsarkiv

Intraprenad gav större frihet och ökade engagemanget

Ett styrelsesätt som går på tvärs med den övriga utvecklingen inom dagens sjukvård med allt mer centralisering och storskalighet. Men varje trend har en mottrend. I Västerbotten heter den intraprenad.

Sedan 2009 har två av ögonklinikerna och två vårdcentraler i Västerbotten drivit sin verksamhet som intraprenader. Det innebär att de ansvarar för verksamheten vid kliniken och har eget budgetansvar.

Men på grund av vårdvalsreformen drivs inte vårdcentralerna längre som intraprenader.

De tre fristående ögonklinikerna i Lycksele, Skellefteå och Umeå slogs samman till en länsklinik 2004.

– Men det fungerande aldrig särskilt bra. Långa geografiska avstånd och långa besluts – vägar gjorde att ledningen för kliniken fick sitta och köra långt och vi kände inte delaktighet och upplevde det som tungarbetat och byråkratiskt, en klar försämring, berättar Margareta Holmlund.

Fick nog

Efter 5 år fick de anställda i Lycksele och Skellefteå nog och vände sig till politikerna i landstinget med en ansökan om att få testa att arbeta i form av intraprenad.

– Vår drivkraft var arbetsmiljöskäl, vi ville återfå inflytande och delaktighet i verksamheten, berättar Margareta Holmlund.

De styrande socialdemokratiska politikerna var positiva och även den borgerliga oppositionen och efter 3 år i form av intraprenad är personalens erfarenheter mycket goda.

– Vi har ansvar både för underskott och överskott i budgeten. Det har ökat kostnadsmedvetenheten och engagemanget hos oss. Samtidigt känner vi större ansvar och inflytande, konstaterar hon.

Kliniken får behålla överskottet

Vanligtvis försvinner ett överskott i budgeten in i landstingets stora kassa. Men i intraprenaden får kliniken behålla pengarna.

Hälften av en eventuell vinst fonderas för framtida behov och den andra halvan får kliniken själv bestämma över.

– Vi har valt att satsa pengar på att anställa och utbilda nya ögonsköterskor inför pensionsavgångar så att de har haft möjlighet att jobba parallellt ett tag. Det hade varit ogörligt i ett vanligt budgetsystem, säger Margareta Holmlund.

Även om personalen jobbar hårdare idag för att få behålla sin frihet som intraprenad så är känslan av självbestämmande viktig och gör att arbetsmiljön blivit mycket bättre.

– Friheten grundar sig på att vi håller budgeten. Det gör att landstinget egentligen inte har något att förlora på den här formen. För oss är det också viktigt att vi får behålla de pengar vi lyckats spara.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera