Nyhetsarkiv

Internmedicinarna stretar emot i Malmö

Strax före sommaren 2004 tog sjukhusledningen beslut om att skapa en sammanhållen akutklinik, med egna läkare. Hittills har den enda läkaren på akutkliniken varit verksamhetschefen.

– Vi håller just nu på att fylla vår sammanhållna akutklinik med ett konkret innehåll, det vill säga formulera hur många vårdplatser som ska finnas, hur många och vilka läkartjänster som ska ligga där, säger Sylvia Resch, områdeschef för akutområdet vid UMAS.

Hon beräknar att akutkliniken kommer att behöva 40-50 läkare som disponeras av akutkliniken, och hon är personligen övertygad om att den kunskapsmassa som finns inom akutmedicin räcker för en egen basspecialitet.

– Läkarnas arbetstider på akutkliniken kommer att schemaläggas precis som den andra vårdpersonalens, och det uppskattas av yngre läkare, säger Sylvia Resch.

Hon är medveten om att för dem som i dagens system har för vana att ta ut jourkompensationen i pengar så kommer det att bli ett inkomstbortfall, men menar att det är bättre för både hälsa och familjeliv att ta ut ledighet.

I slutet av november 2004 ska ett förslag till genomförandeplan vara klar i Malmö. En av de första uppgifterna blir att rekrytera en verksamhetschef. I dag finns endast en tillförordnad sådan på Akutkliniken.
Sylvia Resch hade hoppats att Socialstyrelsens beslut om akutmedicin som en egen tilläggsspecialitet skulle ha kommit tidigare, och menar att det hade varit en stor fördel om det åtminstone blir klart före årsskiftet 2004-2005. I annat fall kan rekryteringen av läkare till den sammanhållna Akutkliniken på UMAS bli försenad.

– Hittills har vi ett bra gehör från ortopeder och kirurger. Även infektionsläkarna är införstådda. Däremot jublar inte internmedicinarna, men jag tror att vi hittills pratat förbi varandra, säger Sylvia Resch.

Hon ser som sin uppgift att fortsätta att missionera för tanken på akutmedicin och att avgränsa dess uppdrag i konstruktiva diskussioner med företrädare för andra specialiteter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera