Nyhetsarkiv

Internationella experter: Så bör coronaviruset bekämpas

Sverige går mot strömmen jämfört med andra europeiska länder, som har vidtagit betydligt mer långtgående åtgärder i kampen mot det nya coronaviruset och dess spridning. Sjukhusläkaren har sammanställt hur ett antal internationellt inflytelserika sakkunniga anser att länder bör agera för att hantera den rådande krissituationen.

Flera stora internationella medier, däribland Financial Times, har uppmärksammat det faktum att Sverige på flera sätt avviker, sett ur ett internationellt perspektiv, vad gäller hanteringen av coronaviruset. När andra europeiska länder har aktiverat mer genomgripande metoder och inte minst infört omfattande förbud har den svenska strategin till stor del handlat om att lägga mer ansvar på individen.

Här är ett urval av olika tillvägagångssätt som några av världens ledande forskare och experter argumenterar för:

Bruce Aylward, epidemiolog och senior rådgivare till WHO:s generaldirektör, har mer än 30 års erfarenhet av att slåss mot polio, Ebola och andra sjukdomar, och nu är hans fokus att stoppa spridningen av covid-19 internationellt. Han har meddelat att länders första prioritet måste vara att testa så många personer som misstänks vara smittade som möjligt.

– Testa misstänkta fall, testa misstänkta fall, testa misstänkta fall. Isolera sedan de bekräftade fallen. Den tredje delen handlar om karantän, har han sagt till Time.

Marc Lipsitch, professor i epidemiologi vid Harvards School of public health, framhåller att en helt central åtgärd är att utöka kapaciteten att göra tester. Inget land har kontrollerat spridningen effektivt utan en massiv testningskapacitet. Samtidigt understryker han att olika delar av världen befinner sig i olika situationer. Den bästa metoden beror på i vilken fas landet befinner sig i, samt hur möjligheterna att genomföra tester ser ut.

– Intensiv social distansering måste vara mittpunkten i USA:s strategi för tillfället, framhöll han nyligen i Washington Post.

Christian Drosten.

Christian Drosten, chefsvirolog vid sjukhuset Charité i Berlin och tyska regeringens rådgivare i frågor om coronaviruset, utvecklade tillsammans med sin forskargrupp det första covid-19-testet för fri användning, ett test som också rekommenderas av Världshälsoorganisationen WHO, och spred redan i januari det till sina kollegor i landet. Medan testverksamhet i Sverige har påverkats negativt av begränsade provtagningsresurser – bland annat brist på reagenser och personal – har Tyskland i större utsträckning kunnat möta WHO:s rekommendation om testning i stor skala. Christian Drosten hyllar Tysklands relativt öppna system för testverksamhet, som möjliggjort att lokala laboratorium snabbt har kunnat börja använda hans test.

Det faktum att Tyskland har en i sammanhanget låg dödlighet i relation till antalet bekräftat smittade kan, enligt Drosten, förklaras av landets möjligheter att genomföra tester tidigt och ofta.

– Jag tror att vi genomför fler tester än i andra länder, har han sagt till National Public Radio.

Jung Eun-kyeong, chef för Centers for disease control and prevention i Sydkorea, understryker vikten av att agera snabbt och beslutsamt. Sydkorea har lyckats att hejda coronaviruset utan att vidta lika ekonomiskt kostsamma åtgärder som i USA och stora delar av Europa. Receptet består, i korthet, av snabba åtgärder innan krisen var ett faktum, tidig egen produktion av tester, utbredd testning, kontaktspårning, isolering, samt stöd från medborgare. En central, men inte okontroversiell, del handlar om övervakning och mobildata.

– Vi kommer att balansera värdet av att skydda individuella mänskliga rättigheter och integritet, och värdet av att upprätthålla allmänintresset för att förebygga massinfektioner, har Jung Eun-kyeong sagt till New York Times.

Christ Whitty uppmanar allmänheten att stanna hemma.

Chris Whitty, epidemiolog, chefsläkare och ansvarig för Storbritanniens arbete för att förhindra spridningen av viruset, och hans kollegor intog till en början en relativt återhållsam hållning i fråga om åtgärder, med fokus inte minst på isolering och karantän av misstänkta fall. Storbritannien ändrade sedan riktning, till stor del efter en rapport från Imperial College covid-19 response team med beräkningar på hur många som kunde tänkas dö på grund av viruset om inte fler åtgärder vidtas. Linjen har efter det karaktäriserats av långtgående social distansering och utökade tester.

– Stanna hemma för att rädda liv, säger Chris Whitty i ett officiellt uttalande i sociala medier.

Samtidigt har det inte saknats relativt tidiga varningssignaler. Här är två av dem som har blivit omdiskuterade:

Joseph Wu, professor vid School of public health vid University of Hong Kong och hans team varnade tydligt, baserat på beräkningar från uppgifter i Kina, i en artikel i The Lancet som publicerades i januari för en global spridning av viruset: ”Oberoende utbrott i större städer globalt kan bli oundvikliga på grund av betydande export av presymtomatiska fall”. Artikeln uppmanade alla hälsomyndigheter att förbereda sig.

Bill Gates, grundare av Microsoft, slog år 2015 i ett uppmärksammat TED-talk, som har blivit viralt, fast att världen inte var redo för en global virusepidemi.

– Om något dödar över 10 miljoner inom de närmsta årtiondena är det mest sannolikt ett smittsamt virus, snarare än ett krig. Vi har investerat väldigt lite i ett system för att stoppa en epidemi, sa Gates.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera