Nyhet

”Inte särskilt troligt att staten tar över helt och hållet”

Kan ett statligt huvudmannaskap lösa de problem som finns inom sjukvården idag? Jean-Luc af Geijerstam, ordförande i Vårdansvarskommittén och huvudsekreteraren Rickard Broddvall gästade Sjukhusläkarnas fullmäktige och berättade om hur arbetet med utredningen fortskrider.

Först i juni nästa år ska utredningen vara färdig med sin samlade bedömning och förslag på väg framåt i frågan om statligt huvudmannaskap. Hittills har en första nulägesanalys hunnit genomföras, berättar Jean-Luc af Geijerstam.
– Man kan sammanfatta det som att det finns en samstämmig bild av sjukvårdens styrkor och problem. Men bilden av vad som ska göras åt detta är väldigt splittrad. Tillgången på forskning och annat kunskapsunderlag är begränsat, säger han.
De scenarion man har analyserat hittills är först och främst om staten skulle bli huvudman för ALL hälso- och sjukvård.
– Personligen tror jag inte att det är särskilt troligt att staten tar över helt och hållet, säger Rickard Broddvall.
Man tittar även på om staten skulle vara huvudman för DELAR av hälso- och sjukvården eller om det helt enkelt ska bli ett OFÖRÄNDRAT huvudmannaskap, berättar han vidare.

Frågorna från publiken var många.
– Vad menar ni egentligen med statligt huvudmannaskap – syftar ni på finansiering eller styrning? undrade Sjukhusläkarnas förtroenderevisor Lars Nevander.

Frågorna till Jean-Luc af Geijerstam och Rickard Broddvall var många.

– Det är en väldigt bra fråga, säger Rickard Broddvall. Dels handlar det om att se till så att hälso- och sjukvård erbjuds överallt men det här är också ett exempel på sådant som vi måste klargöra under utredningens gång. Vi ska helt enkelt lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem framöver.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera