Nyhetsarkiv

Inte ovanligt med psykiskt obehag av jobbet

350 000 personer upplever psykiskt obehag flera gånger i veckan av att gå till jobbet, enligt en ny undersökning.

Det är företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges företagshälsor som i Jobbhälsobarometern 2015 tittat på människors känsla för att gå till jobbet.

Via telefonintervjuer eller enkäter besvarade drygt 10 000 personer frågor om sin upplevelse. Av dem uppgav 7,8 procent att det flera gånger i veckan var obehagligt att gå till jobbet. Applicerat på den arbetande befolkningen om cirka 4,5 miljoner, blir det 350 000 som upplever obehag så ofta.

Bland personerna som så ofta upplevde obehag tror 65 procent att deras hälsa kommer att påverkas negativt inom två års tid av det nuvarande jobbet.

Nu måste arbetsgivarna ta den psykosociala arbetsmiljön på allvar, säger Peter Munck vd för Sveriges företagshälsor till Sveriges Radio.

– Det viktigaste resultatet vi ser är kopplingen mellan känslan att gå till jobbet och den framtida hälsoutvecklingen. Det ytterligare förstärker bilden av hur viktigt det är att ha ett målmedvetet arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats.

12,4 procent av de svarande upplevde psykiskt obehag några gånger i månaden och knappt 30 procent enstaka gånger per år.

Den största gruppen arbetstagare, 49 procent, svarade att de aldrig kände psykiskt obehag av att gå till jobbet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera