Nyhetsarkiv

Inte en enda avvikelse har nått fram

Ambulanspersonalens rapporter har inte nått ansvariga på Skånes universitetssjukhus eller regionens ambulansverksamhet. De säger sig inte känna till några avvikelser på grund av omdirigeringen av ambulanser nattetid.

– Vi har underlättat vårt avvikelsesystem för den här perioden och har avstämningsmöten två gånger per dag för att inte missa någonting som inte rapporteras till systemet – och vi har inte fått in en enda avvikelse, säger Pernille Haraldsen, sektionschef för akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Hon har själv jobbat varenda natt sedan sommarlösningen med en delvis stängd akutmottagning i Lund nattetid infördes, och blir överraskad över att höra att ambulanssjukvårdare påstår att det inte fungerar.

Eva Thorén Toudolos, divisionchef för bland annat akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus säger också att neddragningen på akuten i Lund nattetid har fungerat bra hittills och att några avvikelser inte kommit in.

Poul Kongstad, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Skåne, RSPE, har heller inte fått några indikationer om avvikelser.

Men enligt våra källor ska det ha skrivits ett flertal varje natt?

– Det skulle vara om de finns hos entreprenören Samariten ambulans som kör ambulanserna, men de ska rapportera allt till oss, säger Poul Kongstad.

Den nya sommarlösningen bygger på att ni känner till problem som kan uppstå, är det inte väldigt allvarligt om ni inte fått in dem?

– Vi ska få in alla avvikelser med en gång och är angelägna om att personalen skriver dem.

Lucas Johansson, ställföreträdande regionchef på Samariten ambulans har, efter Sjukhusläkarens kontakt med RSPE, precis blivit ombedd att skicka in den senaste tidens avvikelser.

– Jag vet inte exakt hur många det är men uppskattar att det är ett tiotal där personalen har upplevt att det som hänt är relaterat till förändringen i sommar.

Hur allvarliga avvikelser är det? Har liv stått på spel?

– Det är inte färdigutrett än. En läkare på RSPE ska göra en medicinsk bedömning.

Varför har ni inte skickat in uppgifterna kontinuerligt?

– Vi har rapporterat allt muntligen vid våra dagliga möten med RSPE.

Men de ansvariga säger sig inte ha fått höra något om avvikelser.

– Jag uppfattar att den muntliga dialogen har varit tillfredsställande.

Att det skrivits så många rapporter under de tio dagar som gått sedan öppettiderna vid akuten i Lunds skars ned nattetid, ser Lucas Johansson som positivt.

– Vi har varit måna om att personalen skriver rapporter så vi kan undersöka hur vi kan göra saker bättre. När man gör en så här jättestor förändring är det svårt att se vilka effekterna blir. Under omständigheterna tycker jag att det har fungerat väl, det blev inte så högt tryck som vi trodde, men det kan inte utvärderas ordentligt förrän i augusti.

Läs även: “Man laborerar med människoliv”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera