Nyhetsarkiv

Inte bara flyt efter AstraZenecas nedläggning

En summering så här i slutet av året visar att de arbetsmarknadsdagar som arrangerades hos AstraZeneca i Södertälje har gett en hel del arbete till de friställda forskarna.

100 företag medverkade i maj och 125 i september. Det har lett till många konkreta jobb, bland annat inom Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Folksam och Novartis.

Av de 1400 personer som arbetade på AstraZeneca i Södertälje har 50-60 procent fått ett nytt arbete. Andra har valt att gå tillbaka till den akademiska världen och doktorerar och ytterligare en del har följt med företaget till Boston.

Flera mindre forskningsföretag bildas

Lars Leijonborg, har varit regeringens samordnare av insatserna för forskning och läkemedel under året och hans uppdrag har förlängts till året ut.

Han berättar att ett 10-tal mindre forskningsföretag håller på att bildas av tidigare anställda vid AstraZeneca i Södertälje och flera av dem kommer att sitta i företagets gamla lokaler.

Ett institut som ska arbeta med katalys och process startar också i Södertälje den 1 februari nästa år.

Ett av de viktiga uppdragen för Lars Leijonborg just nu är att hitta en finansiär för att ta över det toxikologiska laboratorium med 250 anställda som AstraZeneca drev och som man vill behålla i Sverige.

SciLifeLab – nytt vetenskapligt centrum

Flera stora donationer har skett från AstraZeneca, familjen Wallenberg och Cancerfonden där huvuddelen, tillsammans med 200 miljoner kronor från regeringen, har gått till SciLifelab med spetsforskaren Matthias Uhlén som vetenskaplig ledare, ett nationellt vetenskapligt centrum för storskalig forskning inom biovetenskap, medicin och miljö som drivs gemensamt av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet.

Regeringen satsar dessutom 400 miljoner på Life Science och forskningsområden
som antibiotikaresistens, läkemedelsutveckling, hälsa, åldrande, klinisk forskning och registerforskning.

Forskningspropositionen som enbart läggs fram var fjärde år, kom den 11 september i år och innehåller en satsning på totalt 11,5 miljarder för åren 2013-2016.

Många av de tidigare anställda på AstraZeneca har bildat nätverk och ses fortfarande regelbundet för att tipsa varandra om jobb och hålla humöret uppe på dem som ännu inte hittat något nytt. Sjukhusläkaren har träffat fyra av dem som fått nytt jobb inom helt olika sektorer och fått ta del av deras tankar kring vad som hände den 2 februari.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera