SJUKVÅRDSUPPROP

Initiativtagare: ”Vi vill visa allmänheten vår verklighet”

Stockholms sjukvårdsupprop får ringar på vattnet. I början av februari startades en liknande protestgrupp i Skåne. Syftet med initiativet är att samla in vittnesmål från vårdpersonal för att utan filter visa allmänheten hur allvarlig situationen är. Det säger Ingrid Ohlson, en av initiativtagarna.

Inspirerade av sjukvårdsuppropet i Stockholm sjösatte Ingrid Ohlson, sjuksköterska, facklig representant och skyddsombud på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, Skånes sjukvårdsupprop den 4 februari, tillsammans med kollegan Anders Willysson, skyddsombud vid akutmottagningen i Lund.

Hon säger att sjukvården i Skåne lider av en ond cirkel som drabbar såväl personal som patienter. Problemen känns igen från många andra håll: Vårdplatsbrist, patienter som blir kvar på akuten alldeles för länge, patienter som inte får rätt vård, sjuksköterskor som säger upp sig med ännu färre vårdplatser som följd…

– Alla har rätt till en jämlik vård, men det kan vi inte bedriva i dag. Om en patient kommer in två timmar för sent kanske platserna redan är slut, och då får man inte samma vård som andra, säger Ingrid Ohlson.

Ingrid Ohlson, initiativtagare

Hittills finns initiativet på sociala medier. Men det är inte omöjligt att gruppen anordnar en protestmarsch eller liknande längre fram.

– Vi vill visa allmänheten vår verklighet, våra arbetsförhållanden. När de medel som finns på arbetsplatsen inte räcker till måste vi göra något.

Sedan tidigare finns Göteborgs sjukvårdsupprop, som startades inför protestmarschen i staden i december. Gruppen, som också är aktiv i sociala medier, arbetar för en rättvis vård, rimlig arbetsmiljö för vårdpersonal och tryggad patientsäkerhet. Initiativtagarna planerar att börja samla in och sprida vittnesmål på liknande sätt som uppropet i Stockholm.

Politikerna har systematiskt monterat ner vården gradvis under över tio år. Sven Svedmyr, initiativtagare

Sven Svedmyr, initiativtagare

– Vården får för lite pengar. Politikerna har systematiskt monterat ner vården gradvis under över tio år, och det är inte bara en sida av politiken som har gjort det – alla partier har gjort det. Det drabbar både patientsäkerheten och den medicinska kvaliteten, säger en av initiativtagarna Sven Svedmyr, specialistläkare i internmedicin, som jobbar på lungmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Likartade initiativ har även tagits i Linköping och Jämtland Härjedalen, där cirka 3 500 personer vid skrivande stund har ställt sig bakom en namninsamling i protest mot försämrade arbetsvillkor för anställda inom vården.

– Det är bra att det startas upprop på andra håll. Vi behöver en enad front. Problemen finns ju inte bara i Stockholm och Göteborg. Vi har nått smärtgränsen för vad som krävs för att kunna bedriva en fungerande sjukvård runtom i landet, säger Sven Svedmyr.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera