Nyhetsarkiv

Inget har hänt trots alla löften och miljardinsatser

De långa väntetiderna för specialistvård har varit exakt desamma 2006, 2007 och 2008.

Den dystra sanningen är att år 2008 får fortfarande i genomsnitt mellan 20-30 procent av alla patienter i Sverige vänta längre än 13 veckor på sitt första specialistbesök. (I juni i år väntade var fjärde patient fortfarande på det första specialistbesöket efter 90 dagar).

Därefter får i genomsnitt mellan 30-40 procent av de som bedöms behöva en behandling dessutom vänta längre än 13 veckor på en åtgärd eller operation. (I juni i år hade var tredje patient, 34 procent, väntat över 90 dagar).

Se statistik och tabeller (pdf)

Vad värre är. Inom en lång rad verksamhetsområden är väntetiderna katastrofalt mycket längre än de redan dåliga genomsnittsväntetiderna för riket.

70 procent av alla kirurgpatienter i Sörmland som väntade på en åtgärd/operation hade väntat längre än vårdgarantins maxgräns på 90 dagar i juni. Men även i befolkningstäta Region Skåne och Stockholm hade mer än varannan patient inom kirurgin tvingas vänta längre än 90 dagar i junimätningen.

Längst köer finns inom plastikkirurgin där nio av tio patienter som bedömts behöva behandling i juni 2008 hade väntat över 90 dagar i Sörmland. I Skåne som har kortast köer i landet inom plastikkirugin stod trots detta var tredje patient fortfarande i kö efter 90 dagar i juni 2008.

I Socialstyrelsens senaste utvärdering som publicerades i februari i år drar myndigheten slutsatsen att vårdgarantireformen i många landsting varit verkningslös.
I rapporten heter det:” Reformen har generellt sett haft begränsade effekter på väntetiderna.
Mellan april 2006 och oktober 2007 ökade väntetiden till specialistbesök i hälften av landstingen medan väntetiden till behandling ökade i drygt en tredjedel av landstingen.

I landsting där väntetiderna minskat påtagligt kan den positiva utvecklingen, enligt Socialstyrelsens bedömning, till stor del kopplas till de tillgänglighetssatsningar som har genomförts i enlighet med reformen”.

Maarten Sengers, som var ansvarig för den senaste utvärderingen säger till Sjukhusläkaren:
– Situationen hade kanske varit ännu värre utan dessa satsningar, men landstingen har fått så mycket pengar att det borde hänt mycket mer. Det går inte att säga något annat än att satsningen i de flesta landsting inte blivit vad den skulle.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera