Nyhetsarkiv

Inget har hänt – fortsatt stora skillnader mellan länderna

2016 jämförde Sjukhusläkaren svenska och danska patienters rätt och möjligheter att få vård i rimlig tid. Nu gör vi det igen. Och inget har hänt. De stora skillnaderna i rätten till vård i rimlig tid består.

Artikeln ingår i temat Väntetider

Sjukhusläkaren jämförde 2016 svenska och danska patienters förutsättningar att få vård inom en rimlig tidsram. Länderna har likartade sjukvårdssystem, men granskningen visade att det fanns stora skillnader när det gällde att få behandling i tid.

För att ta reda på hur det ser ut i dag har vi gjort en ny kartläggning – och det är tydligt att ingenting har hänt.

I genomsnitt klarade 67 procent av de danska sjukhusen/klinikerna att erbjuda patienterna operation/åtgärd inom fyra veckor inom de diagnoser vi granskade, medan bara fyra procent av de svenska sjukhusen/klinikerna kunde erbjuda operation/åtgärd inom fyra veckor.

Bland de danska sjukhusen/klinikerna var det få som hade väntetider på 13 veckor eller längre, cirka åtta procent i genomsnitt. I Sverige var andelen sjukhus/kliniker med väntetider på 13 veckor eller längre över 50 procent i genomsnitt.

För sju av nio diagnoser i undersökningen fanns de alltid något danskt sjukhus/klinik som inte hade någon väntetid alls.

Inget svenskt sjukhus/klinik klarade att erbjuda operation/åtgärd utan väntetid.

Värt att notera:

Danmark: Fem av de 20 sjukhus med väntetid mellan noll och fyra veckor är offentligt drivna.
Sverige: Endast två sjukhus/specialistmottagningar (Oskarshamns sjukhus och Universitetssjukhuset i Örebro) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortast väntetid:
Danmark: En vecka.
Sverige: Åtta veckor.

Värt att notera: 

Danmark: Längsta förväntade väntetiden är sju veckor. Åtta av sjukhusen är offentliga.
Sverige: Två sjukhus/specialistmottagningar (Oskarshamns sjukhus och Göteborg Hand Center) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortast väntetid:
Danmark: Noll veckor.
Sverige: Fyra veckor.

Värt att notera:

Danmark: Sju sjukhus har ingen eller en veckas väntetid till operation/åtgärd, samtliga privat drivna.
Sverige: Endast ett sjukhus/specialistmottagning (Hudiksvalls sjukhus) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortas väntetid:
Danmark: Noll veckor.
Sverige: Fyra veckor.

Värt att notera:

Danmark: De fyra sjukhus som har en förväntad väntetid på över 13 veckor har 16, 52 respektive 60 veckors väntetid.
Sverige: Två sjukhus/specialistmottagningar (Göteborgs urologmottagning och Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortast väntetid:
Danmark: Noll veckor.
Sverige: Fyra veckor.

Värt att notera:

Danmark: Tio av de 22 sjukhus som har en förväntad väntetid på mellan noll och fyra veckor är offentligt drivna.
Sverige: Endast ett sjukhus/specialistmottagning (Hudiksvalls sjukhus) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortast väntetid:
Danmark: Noll veckor.
Sverige: Fyra veckor.

Värt att notera:

Danmark: Fyra sjukhus har en förväntad väntetid på noll veckor och sex sjukhus har en på en vecka. Samtliga privata.
Sverige: Sex sjukhus/specialistmottagningar (Carlanderska i Göteborg, Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg, Aleris Specialistvård i Bollnäs, Lasarettet i Enköping, Capio Läkargruppen i Örebro och Oskarshamns sjukhus) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortast väntetid:
Danmark: Noll veckor.
Sverige: Två veckor.

Värt att notera:

Danmark: Fem sjukhus har noll veckors väntetid och sex sjukhus har en veckas väntetid till operation/åtgärd. Samtliga med undantag för ett, är privat drivna.
Sverige: Fyra sjukhus/specialistmottagningar (Carlanderska i Göteborg, Oskarshamns sjukhus, Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg och Lasarettet i Enköping) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortast väntetid:
Danmark: Noll veckor.
Sverige: tre veckor.

Värt att notera:

Danmark: Fem av de 20 sjukhus med väntetid mellan noll och fyra veckor är offentligt drivna.
Sverige: Endast två sjukhus/specialistmottagningar (Oskarshamns sjukhus och Universitetssjukhuset i Örebro) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortast väntetid:
Danmark: En vecka.
Sverige: Åtta veckor.

Värt att notera:

Danmark: Det sjukhus med längst förväntad väntetid har 29 veckor.
Sverige: Två sjukhus/specialistmottagningar (Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg och Capio Läkargruppen i Örebro) rapporterade att de hade ledig kapacitet.

Kortast väntetid:
Danmark: Noll veckor.
Sverige: Fem till åtta veckor.

Anna Sofia Dahl
Christer Bark

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera