Nyhetsarkiv

”Inget fel på kirurgutbildningen”

Kirurgutbildningen har reformerats och förändrats för att passa det nya
sättet att arbeta. Istället kanske vi borde se över antalet länssjukhus
som har svårt att hålla upp kvaliteten.

Agneta Montgomery, ordförande i Svensk kirurgisk förening, förkastar helt Anders Thulins förslag om en speciell kirurgutbildning för läkare i länssjukvården. Hon menar att den äldre generationens läkare är uppväxta med att vara generalister och har svårt att släppa tanken på att jobba på det sättet.

– Men det fungerar inte i dag, subspecialisering, kraven och kvaliteten är helt annorlunda jämfört med för 20 år sedan, konstaterar hon.

Länssjukvården ska inte operera allt

Länssjukvårdens uppgift är inte att kunna operera allt under dygnets alla timmar. Istället menar Agneta Montgomery att man måste ha kunskap om olika sjukdomstillstånd och behärska damage control, det vill säga att patienten är i bästa skick till dess man får tillgång till adekvat specialistvård.

– För länssjukvården är det viktigt att ha ett etablerat nätverk med sjukhusen runt om så att man kan ge patienterna den specialistvård som man själv inte har kompetens för, säger Agneta Montgomery.

För många sjukhus i Sverige

Hon är kritisk till att man fortsätter att driva sjukvård vid så många sjukhus i Sverige trots att man har svårt att upprätthålla kompetensen.

– De 2,3 miljarder kronor som gick till hyrläkare för att klara av att driva alla sjukhus, under förra året, kunde ha använts på mycket bättre sätt i sjukvården, säger Agneta Montgomery.

Hon konstaterar att den nya kirurgutbildningen är anpassad att möta ett arbete i länssjukvården. Både målbeskrivning och utbildningsbok är helt nya och mycket stränga krav ställs på de klinikchefer, som ska ansvara för att man erbjuder den utbildning som ska ingå.

– Under ST-utbildningen lär man sig basen för hela kirurgin och får också med de högspecialiserade delarna som ingår i grund utbildningen till kirurg. Efter det är det dags att nischa sig, att jobba inom länssjukvården eller att gå till ett specialistteam. Det är där utbildningen att serva och hantera patienter börjar. När man som kirurg kommit så långt att man specialiserat sig på esofagus – eller peniscancer har man som regel 10-15 år i yrket, säger Agneta Montgomery.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera