Nyhetsarkiv

Inget beslut om skånska ambulanser

Frågan om Region Skåne ska återta ambulansverksamheten i egen regi återremitterades idag på Hälso- och sjukvårdsnämndens möte. De rödgröna politikernas inställning i frågan har dock inte ändrats, de vill att regionen kör ambulanser i egen regi.  

Att Region Skåne överväger ta över ambulansen i egen regi är aktuellt eftersom avtalen med de privata ambulansföretagen Falck och Samariten går ut  i januari 2018. Under sommaren har också Falck ambulans, som Sydsvenskan rapporterat om, haft stora problem med att bemanna sina ambulanser. Samariten har inte haft lika stora problem med bemanning, men som Sjukhusläkaren tidigare rapporterat om har Samaritens personal slagit larm om problem med ambulansernas bromssystem. I bakgrunden finns också erfarenheterna av när ambulansföretaget Sirius Humanum gick i konkurs 2012.

Oppositionen är kritisk till att det verkligen blir en kostnadseffektivitet i att regionen driver ambulansen själv. Alliansen aviserade redan innan Hälso- och sjukvårdsnämndens möte att man har för avsikt att kräva bättre underlag. Så blev också fallet under dagens möte, frågan återremitterades för att kompletteras med grundläggande ekonomiska beräkningar. Ärendet kommer alltså upp ännu en gång på nämndens bord, men det slutliga beslutet kommer tas i regionfullmäktige.

Ambulansverksamheten i Skåne är uppdelad i fyra distrikt, varav tre drivs av privata aktörer och en av regionen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera