Nyhetsarkiv

Ingen snar lösning i sikte

yvonne_augustin_sMed ett underskott på 900 miljoner kronor i sjukvården i Region Skåne är det inte aktuellt att på kort sikt tillföra några större resurser till förbättringar till Helsingborgs lasarett, enligt politiker.

Yvonne Augustin (S) är regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund i Region Skåne. Hon deltog i våras i Arbetsmiljöverkets möte med anledning av den svåra situationen med överbeläggningar vid Helsingborgs lasarett. I hög grad är det konsekvenser av stängningen av närsjukvårdsavdelningen förra året som syns i dag, anser Yvonne Augustin.

– Det är ett beslut som vi lider av fortfarande.

Men det har varit stora överbeläggningar i tio år på Helsingborgs lasarett, hur tänker ni?

– Det är bara att beklaga alla överbeläggningar. Vi kommer att försöka arbeta på ett annat sätt för att rekrytera mer personal och höja kvaliteten. Det enda personalen fått höra de senaste åren är att man måste spara, på sikt måste vi tillföra extra resurser, säger hon.

Men med den senaste prognosen på 900 miljoner i underskott i sjukvården i Region Skåne, är det inte aktuellt nu, påpekar hon. Den stora ombyggnationen av Helsingborgs sjukhus, underlättar inte heller situationen.

– Vi arbetar med att förbättra flödena, samverka med andra sjukhus, öppna fler vårdplatser i närområdet och samarbeta med Helsingborgs stad för att den ska ta tillbaka sina patienter tidigare. Vi vill öka personalens stolthet över att jobba här och minska lidandet för patienterna.

– Det finns ingen quickfix men inte heller några dåliga förslag och vi vill lyssna mycket mer på personalen, säger Yvonne Augustin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera