Nyhetsarkiv

”Ingen seriös utredning av problemen i den svenska välfärden”

I stället för att komma åt de stora saboterar man för de små. Sven Söderberg, ordförande i Privatläkarföreningen, anser att Välfärdsutredningen är oseriös och populistisk – och befarar lägre kvalitet och kontinuitet i vården om det föreslagna vinsttaket blir verklighet.

– Det här är ingen seriös utredning av problemen i den svenska välfärden. Det är en utredning som använder ett gammalt och sällan använt begrepp – ”övervinst”. Den är populistisk och går till angrepp mot de stora vårdbolagen och bortser mer eller mindre helt från att det finns väldigt många små aktörer på samma marknad med helt andra villkor. Aktörer som skulle drabbas oerhört hårt av ett vinsttak av det slag som utredningen presenterar.

Sven Söderberg är inte det minsta imponerad av de drygt 800 utredningssidorna som socialdemokraten Ilmar Reepalu har åstadkommit. Tvärtom menar han att de slår helt fel och att de små, privata läkarmottagningarna som han representerar, varken vill eller borde få en annan behandling som egenföretagare än till exempel de som lagar rören eller taket på sjukhuset. Ett vinsttak på sju procent skulle kunna få förödande konsekvenser för en liten verksamhet med bara en eller två läkare inblandade, anser han.

– En mindre läkarmottagning har ofta ett väldigt litet aktiekapital. Enligt regelverket behöver man inte mer än 50 000 kronor. Däremot investerar man väldigt mycket i tid, energi och kunskap. Många arbetar ofta betydligt mer än 40 timmar i veckan och tar ut betydligt mindre i lön än den som skulle vara marknadsmässig i offentlig verksamhet. Har man då ett kapital på låt säga 100 000 kronor så får man enligt det här förslaget inte ta ut mer än 7 000 kronor i vinst per år jämfört med dagens 150 000 kronor som man kan ta ut enligt schablonregler med lite lägre beskattning än lön. Det blir ju helt meningslöst.

Vad tänker Ilmar Reepalu göra med de läkare som under årens lopp har samlat två miljoner i firman avsatt för pension och sjukförsäkring? Det frågar sig Sven Söderberg, ordförande i Privatläkarföreningen.

Och medan de stora vårdbolagen har möjlighet att skatteplanera och i någon mån välja hur stor andel man ska beskattas för – saknas dessa möjligheter ofta helt i den lilla verksamheten, menar Sven Söderberg.

– Då riskerar kapitalet att bli bundet för evigt i firman. Ett kapital som var tänkt att fungera som till exempel den sjukförsäkring du som egenföretagare inte omfattas av. Blir du då inte sjuk utan gammal i stället och i behov av att ta ut pengarna som pension – då går inte det heller. Då riskerar dina intjänade pengar att konfiskeras av staten i stället. Det känns inte rimligt.

Är man däremot anställd får man både högre pension och full sjukersättning även över brytpunkterna i skattesystemet, berättar Sven Söderberg.

– Vem vill då vara egenföretagare inom vården? Vilken äldre läkare tycker att det känns lönsamt att streta på med sitt företag fram till pensionen när det går att tjäna mångdubbla belopp som stafettläkare i offentlig verksamhet?

Risken är stor att många läkare kommer att uppleva det så krångligt och olönsamt att driva eget företag att de små vårdföretagen snart försvinner, menar Sven Söderberg.

– Kvar blir de stora vårdbolagen och landstingen. Undersökningar som har gjorts av bland annat läkarförbundet visar att det är på de små läkarmottagningarna som personalen trivs bäst och de är också mycket uppskattade av patienterna. Reepalu kommer med den här utredningen att komma åt de arbetsplatser där folk trivs och som konkurrerar med hög kvalitet och hög patientnöjdhet i ett normalt, sunt företagande. Och då är risken stor att även valfriheten minskar.

Med minskad valfrihet följer sämre kontinuitet och ett ökat beroende av stafettläkare, menar Sven Söderberg. Något som i förlängningen även riskerar att gå ut över patientsäkerheten.

– Forskningen talar för att kontinuiteten i den lilla verksamheten leder till större ansvarstagande. Jag kan som läkare inte skjuta upp en arbetsuppgift till någon annan. Är det något de små läkarägda bolagen är duktiga på så är det kontinuitet och därför menar jag att även patientsäkerheten är i fara om man skapar regelverk som mer eller mindre tvingar dem att avveckla sin verksamhet.

Från Privatläkarföreningens sida hoppas man därför att förslagen i Välfärdsutredningen inte kommer att gå igenom riksdagen, något Sven Söderberg kommer att kämpa för och anser att det finns all anledning att tro, berättar han.

– Vår förhoppning är att de politiker som är för valfrihet och för småföretagande ska se att det här är ett förfärligt dråpligt förslag som bör stoppas i riksdagen. De har inte heller någon majoritet för den här typen av förslag så vitt jag kan se.

Men finns det ingenting som är bra med att se över vinsterna i välfärden? 

– Jo, alla kan ju inse att det har funnits avarter på det här området; skolor och vårdbolag som har tagit ut extrema vinster och därefter gått i konkurs och överlåtit åt kommun och landstinget att ta hand om problemen. Men det här förslaget löser inte detta. Det är en helt annan fråga. Tänk om utredningen hade jobbat med det i stället och tagit fram förslag på hur vi ska kunna stoppa oseriöst företagande. Men det är överhuvudtaget inte det man har gjort i den här utredningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera