Nyhetsarkiv

Inga omdirigerade ambulanser i sommar

I nuläget ser det ut som att den omdirigering av ambulanser från Lund till Malmö som skedde nattetid förra sommaren inte kommer att upprepas i år. Region Skånes slutgiltiga sommarplan kommer att bli klar i maj, men hittills ser läget något bättre ut än förra året. Det största orosmomentet är dock akuten i Helsingborg.

Förra årets beslut att omdirigera ambulanserna från Lund till akuten i Malmö nattetid under sommaren väckte en hel del kritik. I år ser det bättre ut med tillgången av kompetent personal och än så länge finns ingen anledning att upprepa förra sommarens lösning.

– I fjol var det problem med tillgången på larmkompetenta sjuksköterskor i Skåne, och enligt de rapporter jag fått ser läget ser bättre ut i år, säger Rolf Ohrlander områdeschef för ambulans, krisberedskap, säkerhet och miljö i Region Skåne.

Att undvika förra sommarens scenario är också något som Region Skåne jobbat med under året.

– Det har ju varit en utgångspunkt i vår planering att inte hålla akutmottagningarna stängda, det kom ju också som en överraskning sent i fjol och var inte planerat.

I övrigt är planen än så länge att förlossningsvården i Skåne ska fungera normalt i sommar och att totalt 80 fler vårdplatser på de skånska sjukhusen ska hållas öppna den här sommaren, jämfört med förra sommaren. När det gäller rekryteringen av sommarvikarier har intresset och ansökningarna till regionens sjukhus också varit fler detta år.

Det största skånska orosmomentet denna sommar är Helsingborgs lasarett som även tidigare i år haft svårt att klara det höga trycket från patientinflödet. Någon stängning under delar av dygnet lär inte bli aktuell, säger Rolf Ohrlander, mest med tanke på att avstånden är betydligt större när det gäller Helsingborg. Men det ser ut att bli en tuff sommar, och orsakerna är de samma som under resten av året

– Dels är inflödet av patienter högt i Helsingborg. Sedan är det ju naturligtvis problem med personaltillgång, men det gäller ju inte enbart där. Sen finns det även ett tredje problem och det är att det är trångt i huset, bland annat på grund av ombyggnationer. Det gör det svårare och trögare. Man jobbar intensivt med processer och flöden i sjukhuset för att förbättra situationen.

Under senare tid har sjuksköterskor inom olika verksamheter inom Region Skåne protesterat mot sina arbetsvillkor och löner, vissa till och med genom att säga upp sig. Det är också en fråga man arbetar med att lösa.

– Där gäller det ju intensivvårdsplatser, men det besked jag har fått är att man kommer hitta någon form av lösning, säger Rolf Ohrlander.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera