Nyhetsarkiv

”Inför medicinsk vårdgaranti för att stoppa undanträngningen av kroniskt sjuka”

Lan Lycke, neurolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset, menade att vårdgarantin delvis sätter medicinska prioriteringar ur spel:

– Den som drabbas av neurologisk sjukdom får träffa en specialist relativt snabbt, men sedan följer ofta en lång väntan på diagnos och terapi. Sedan finns inte möjligheter till återbesök inom medicinskt motiverad tid, vilket i värsta fall kan leda till lång sjukskrivning och i värsta fall ett livslångt funktionshinder.

– Vårdgarantin slår extra hårt mot neurosjukvården på grund av bristen på neurologer. Vi är hälften så många som vi skulle behöva vara i Sverige. Dessutom har vi en enastående utveckling av behandlingar som bromsar och förhindrar sjukdomsutvecklingen, som inte kommer patienter till del i alla delar av landet.

Håkan Widner, neurologiprofessor i Lund, fortsatte beskrivningen av neurologins snabba utveckling.

– För 25-30 år sedan var neurologin en museiverksamhet. Vi kunde ställa komplexa diagnoser men inte göra något åt dem. I dag har området genomgått en medicinsk explosion. Men ett snabbt omhändertagande är helt avgörande. Vid vissa tillstånd förstörs miljoner hjärnceller varje minut.

Håkan Widner berättade att det för tillfället inte råder brist på neurologer i Region Skåne, men att framtiden ser dyster ut.

Anders Blanck, Lif, redogjorde för organisationens nya rapport som visar på problemen i neurosjukvården.

– Rapporten visar på förkortade väntetider till nybesök, men också på mycket långa väntetider till återbesök. Av rapportens intervjudel framgår även de tio tillfrågade neurologernas egen uppfattning. Bilden är tydlig av att resurser skjuts från äldre och sjukare människor till yngre och friskare.

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin presenterade förbundets förslag om en medicinsk vårdgaranti.

– Vi kan inte bara lappa och laga i systemen. Det centrala är att patienterna får träffa en specialist inom en rimligt kort väntetid och därefter få en karta över det fortsatta medicinska behandlingsförloppet, även diagnostik och i förlängningen också rehabilitering och återbesök.

– Det innebär en förädling av den nuvarande vårdgarantin efter medicinska och statliga prioriteringar, som ger patienten ett rättighetsdokument. Om vårdgivaren inte klarar det åtagandet ska patienten ha rätt att gå vidare till annan vårdgivare.

Marie Wedin tillade att den medicinska vårdgarantin behöver kompletteras med en flaskhalsmiljard, med riktade anslag för att bygga bort flaskhalsar inom exempelvis radiologi och patologi.

– Istället för att belöna vård efter almanackan ska vi belöna vård efter medicinska prioriteringar. Liknande lösningar finns redan i Danmark, Norge och Finland.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera