Nyhetsarkiv

”Inför 14 dagars vårdgaranti för all medicinsk diagnostik”

– I dag omfattar köerna till diagnostik cirka 30 000 personer, varav nästan 6 000 väntat mer än 90 dagar. Det innebär förlängda sjukskrivningsperioder, som motsvarar en kostnad på 2,7 miljarder kronor per år. De resurserna skulle kunna användas till att införa en vårdgaranti även för medicinsk diagnostik, sa Charlie Nihlén, verksamhetschef på Unilabs.

Förslag om tidssatta mål även för den medicinska diagnostiken föreslogs redan i Toivo Heinsoos utredning om vårdgarantin, men fanns togs sedan inte med i lagen.

– Vi tycker att det nu är dags att införa en 14 dagars vårdgaranti för diagnostik i 2012 års kömiljard.

Toivo Heinsoo, i dag landstingsdirektör i Stockholm, bekräftade att utredningsförslaget inkluderade diagnostiken.

– Om patienten verkligen ska förstå vårdgarantin måste diagnostiken vara med. Det är onaturligt att den delen inte finns med. Men politikerna vågade inte gå hela vägen.

Peter Leander, regionöverläkare för bild- och funktionsmedicin i Region Skåne, gjorde en snabb översikt över utvecklingen inom diagnostik de senaste åren.

– I dag används utrustning som datortomografi, magnetkamera och ultraljud i en helt annan utsträckning än tidigare. Antalet undersökningar har inte blivit så mycket fler, men vi har i dag betydligt fler bilder att arbeta med och tolka. Samtidigt har antalet specialister inom bild- och funktionsmedicin inte blivit fler. I Region Skåne har vi lyckats korta köerna, men de är fortfarande för långa.

– Vi önskar att vi kunde få vara mer av resultatenheter, men vi har inte tillåtelse att genomföra fler undersökningar än i dag av budgetskäl – det skulle öka kostnaderna. Det går helt klart att utnyttja specialisterna bättre än i dag. Många av dem är i en fas i livet då de gärna kan tänka sig att arbeta för ett privat företag på ledig tid.

Charlie Nihlén höll med om analysen:

– På kort sikt finns det brist på till exempel radiologer och patologer, och vi behöver utnyttja specialisterna bättre. Men på längre sikt är problemen mindre. Vi har kö till våra ST-platser inom radiologi.

Toivo Heinsoo underströk att ett utvidgat vårdval är en nyckelfråga för att en tidsatt vårdgaranti för medicinsk diagnostik ska kunna införas.

– I dag är det lättare att välja en annan vårdgivare utanför Sverige än i Sverige.

Förslaget om vårdgaranti för diagnostik fick visst gehör från de inbjudna politikerna, landstingsråden Anna Starbrink (FP), Stockholm och Anders Henriksson (S), Kalmar län.

– Jag har vissa kontakter i SKL och kan bekräfta att vi tänker på det här området i utvecklingen av vårdgarantin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera