Nyhetsarkiv

Infektionsläkare får stipendium för sitt klimatarbete

Infektionsläkaren och forskaren Maria Furberg är Sveriges representant i International circumpolar surveillance (ICS). Nu har hon fått Sjukhusläkarnas klimatstipendium för sin forskning inom klimat och hälsa med specifikt fokus på det arktiska området.

Maria Furberg, dubbelspecialist i infektionssjukdomar och allmänmedicin, jobbar heltid som infektionsläkare på Norrlands Universitetssjukhus. Hon disputerade 2016 på temat klimatförändringar och hälsa, och har efter disputationen fortsatt att vara engagerad inom klimat och hälsa med fokus på det arktiska området.

Parallellt med arbetet som infektionsläkare i Umeå har Maria Furberg varit Sveriges representant i Arctic human health expert group (AHHEG), som fungerar som ett stöd till Arktiska rådets Sustainable development working group (SDWG).

Hon är dessutom Sveriges representant i styrgruppen för International circumpolar surveillance (ICS), som övervakar smittsamma sjukdomar i det arktiska området, samt biträdande ordförande i ICS – CCIDWG: Climate change and infectious diseases working group. ICS – CCIDWG delar kunskap om klimatkänsliga infektioner i Arktis.

– Det är av stor betydelse att vi utvecklar vårt kunskapsutbyte och vår samverkan, säger Maria Furberg.

Hon bekostar främst sitt engagemang med pengar som hon drar in på föreläsningar. Hon finansierar resekostnader och boende på egen hand, och reser på forskningstid eller kompledig tid. Men nu har hon alltså fått ett tillskott. Hon tilldelas Sjukhusläkarnas stipendium 2019 på 30 000 kronor.

– Det känns roligt. Äntligen får jag cred för något som jag har gjort i princip ideellt i flera års tid. Det här innebär att jag får pengar som jag kan använda till deltagande i konferenser. Det är ett välkommet tillskott, säger hon.

Maria Furberg är inte minst intresserad av vad klimatförändringarna i Arktis kan medföra i form av mikrobiologiska hot.

– För ett par år sedan var det ett stort mjältbrandsutbrott på Jamalhalvön i arktiska Ryssland. Det gjorde att man började diskutera de här frågorna aktivt. Vad finns det för risker? Kan det tina fram saker som vi inte känner till i dag.

Det är viktigt att vara lite lugn. Man ska inte måla upp stora skräckscenarion. Maria Furberg, forskare

– Det är viktigt att vara lite lugn. Man ska inte måla upp stora skräckscenarion. Men vi vet ju inte, och behöver diskutera det framåt.

Men det är viktigt att ha beredskap, eller hur?

– Ja, vi ska förstås ha en beredskap, men vi ska inte ropa ”vargen kommer”.

Hur går dina tankar i övrigt framåt?

– Stipendiet möjliggör att jag kan fortsätta även nästa år. Jag måste ju hitta sätt att lösa finansieringen på årlig basis. Jag jobbar heltid som överläkare på infektionskliniken, och det blir inte så mycket tid över.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera