Nyhetsarkiv

”Idag känner jag en enorm arbetsglädje”

Han lämnade Universitetssjukhuset MAS där han hade arbetat 23 år och bland annat varit verksam som ställföreträdande verksamhetschef, forskningschef och chef för ultraljuds- och hjärtsviktsenheten. I dag leder han arbetet vid den privata hjärtkliniken som inriktat sig på kardiovaskulär primärprevention.

– Som ny ung läkare älskade jag att arbeta på akuten och handgripligen rädda liv. Tyvärr överlevde dessa patienter ofta inte så länge eftersom de var mycket svårt sjuka, berättar han.

Idag, menar han, att han räddar många fler liv genom att göra genomgripande riskvärdering och ge råd om livsstilsförändringar och behandla riskfaktorer för att undvika hjärtkärlsjukdomar.

”Det förebyggande arbetet kom alltid i sista hand”

Till Hjärtkliniken kommer privatkunder men också försäkringskunder och anställda som har hjärtklinikens utbud som en del i en utbyggd företagshälsovård.

– Jag kände en djup otillfredsställelse med mitt arbete vid sjukhuset. Jag tyckte inte att jag fick ordentligt med tid för undersökningar och samtal med patienterna. Det gjorde att det förebyggande arbetet alltid kom i sista hand, berättar han.

Fyra personer arbetar vid Hjärtkliniken, en sjuksköterska, en biomedicinsk analytiker, Ronnie Willenheimer, som läkare samt VD, som också sköter administration och ekonomi.

– Vi är naturligtvis medvetna om att det är personer som har råd att investera i sin framtida hälsa som kommer hit. Men en hel del av våra kunder är också ”vanligt folk” som inte ligger över genomsnittsinkomsten berättar han.

Ofta dramatisk händelse före första besöket

Ofta ligger en dramatisk händelse i familjen eller vänkretsen bakom första besöket vid kliniken. Någon nära anhörig eller vän har fått en hjärtinfarkt, en stroke och kanske till och med avlidit. Men det finns också de som kommer enbart för att förhindra framtida hjärtkärlproblem.

En första stor undersökning vid Hjärtkliniken innebär bland annat en grundlig ultraljudsundersökning av hjärtat och kroppspulsådern, arbets-EKG, spirometertest och en mängd prover på blod och urin.

Detta plus en grundlig läkarundersökning och riskbedömning av provsvaren tar ca fem timmar och kostar 7.900 kronor. En årlig uppföljning kostar cirka 2.000 kronor.

Väsentliga förbättringar

Kliniken tar emot cirka 1.500 patienter per år, inräknat både privata patienter, försäkringspatienter och företagspatienter.

– Nästan ingen har optimala värden på alla de totalt 30 riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom vi undersöker. Men med vårt stöd kan de förbättras väsentligt berättar han. I princip alla kan uppnå lägsta möjliga risk för framtida kardiovaskulär sjukdom.

– Jag är faktiskt förvånad över de fantastiska resultat vi fått, många gånger enbart genom livsstilsförändringar, under den korta period vi haft kliniken, konstaterar han.

Hoppas omsätta resultat i forskning

Ronnie Willenheimer hoppas omsätta resultaten vid kliniken i forskningsrapporter bland annat om hur livsstilsförändringar påverkar risken för kardiovaskulär sjukdom.

– En hel del unga män som kommer hit är övertygade om att de ska dö unga för att farfar och far avlidit i hjärtinfarkt i 40-50 års ålder. Då är det tillfredsställande att kunna berätta att de har förutsättningar att leva till dess de blir 90-100 år om de bara förändrar sin livsstil, konstaterar han.

Ronnie Willenheimer menar att om man tar till sig den vetenskapliga evidens som finns inom hjärtkärlområdet så har man stora möjligheter att nästan helt slippa hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden.

Idag vet vi näst intill 100 procent hur hjärt-kärlsjukdomar uppstår. Då känns det bra att kunna förmedla den kunskapen, säger Ronnie Willenheimer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera