Nyhetsarkiv

”Ibland befinner sig IT och verksamheten i olika universum”

Nio steg för att undvika att digitaliseringsprojekt hamnar på projektkyrkogården – det presenterade managementkonsulten Henrik Schildt under rubriken ”Digitaliseringen – från PowerPoint till nytta för verksamheten”.

Henrik Schildt, managementkonsult som har arbetat 15 år med IT- och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård, inledde eHälsomässan Vitalis andra dag med en parallell till ”Liftarens guide till galaxen” – där 42 är svaret på den yttersta frågan om livet, universum och allting.

– Ibland handlar det om att svaret och frågan inte är från samma universum – och ibland upplever jag att IT och verksamheten befinner sig i olika universum. Att man inte får fart på digitaliseringen behöver inte betyda att det är fel på tekniken, sa han.

Under rubriken ”Digitalisering – från PowerPoint till nytta för verksamheten” gav han tips på nio steg för att kliva över den klyfta som kan finnas mellan just teknik och ett faktiskt införande.

För det första pekade han på vikten att avsätta resurser för hela resan, från strategi till integrerat i den kliniska vardagen. Därefter att säkerställa balansen mellan de tre intressenterna medborgare/patient, medarbetare och arbetsgivare.

– Om det blir en obalans kommer någon att bromsa och det kommer att ta tvärstopp.

Henrik Schildt menade också att det är viktigt att kunna svara på frågan ”varför?”, vilket många misslyckas med, och att det är avgörande för att till exempel få med sig läkargruppen.

En annan viktig del är att sätta realistiska mål och fundera över vad det är som man kommer att göra så annorlunda att det kommer att få effekt. Även att ha ett agilt angreppssätt och hantera rätt saker först samt att ta tag i en plan för förvaltning från dag ett.

Han pekar också på vikten av att ”verifiera den organisatoriska passformen” som en av de viktigaste punkterna.

– Jag kan nästan lova att den nuvarande organisationsstrukturen inte är optimal för det nya arbetssättet. Då är det viktigt att reda ut var det landar och vem det är som ska bygga upp det, annars kan man köra piloten i ett parallellt universum hur länge som heslt utan att integrera det i verksamheten.

För att bättre förstå de problem som kan uppstå menade han att man ska beakta hela systemet och tänka i termen ekosystem – om en förändring görs i ena änden kommer det även att påverka den andra.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera