Nyhetsarkiv

I november kom beslutet som ledningen lovat aldrig skulle tas

Beslutet togs utan att de fackliga företrädarna eller högt uppsatta tjänstemän fick vara med i beslutsprocessen.

Alltsedan Sören Olofsson tillträdde som regiondirektör har omfattande kritik mot hans ledarstil och arbetsmetoder framförts.

De fackliga företrädarna har i omgångar kritiserat ledningen i Region Skåne för att inte ha fått tagit del av det utredningsunderlag som beslutet om sammanslagningen vilar på och som tagits fram av konsultföretaget McKinsey.

I Sjukhusläkaren har Sjukhusläkarföreningens ordförande Marie Wedin bland annat i ett öppet brev krävt att Sören Olofsson skulle lägga korten på bordet. Ännu har inget svar kommit.

I somras riktade revisorerna för andra året i rad kritik mot att regionen brutit mot lagen om offentlig upphandling och i juni i är hoppade chefsjuristen Christina Möll av i protest mot bristen på respekt för lagar och förordningar och nyligen polisanmäldes regiondirektören Sören Olofsson för tjänstefel av tidigare aktive moderaten Ingvar Thorell.

Kritiken har varit omfattande alltsedan konsultjätten McKinsey anlitades av regiondirektören Sören Olofsson för att ”profilera” universitetssjukhusen i Malmö och Lund.

Kritiken har riktat sig mot att konsultkostnaderna ökat med 37 procent mellan 2004 och 2008, men mest mot det hemlighetsmakeri och den toppstyrning som förekommit och misstankarna att regionledningen under McKinseys skydd av lagen om affärshemligheter egentligen förberett en sammanslagning av sjukhusen.
En farhåga som konsekvent tillbakavisats av regionledningen fram till november då ledningen plötsligt offentliggjorde att universitetssjukhusen i Malmö och Lund skulle slås ihop till SUS Skånes Universitetssjukhus

Fick sparken i Stockholm

Redan från början var kritiken stor mot att regionstyrelsens ordörande Jerker Swanstein ensam fick i uppdrag att rekrytera Sören Olofsson som drygt ett halvår tidigare fått sparken som landstingsdirektör i Stockholm av den borgerliga majoriteten, som ansåg att Sören Olofssons arbete med att slå samman Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus, lett till en starkt centraliserad styrning av landstinget, tvärt emot den decentraliserade organisation som den borgerliga majoriteten ville ha. Dessutom riktades svidande kritik mot sammanslagningen; de samordningsvinster som var motivet till fusionen uteblev.

Kritik förekom också mot att Sören Olofsson aldrig behövde lämmna in någon formell ansökan eller cv för att få jobbet som regiondirektör i Region Skåne.

Revisorerna har riktat kritik två år i rad

– Även regionens revisorer har reagerat krafitgt vid ett flertal tillfällen. I somras kom resultatet från den senaste granskningen som visar att regionen har genomfört ett antal otillåtna direktupphandlingar som står i strid med lagen om offentlig upphandling.

Särskild skarp kritik riktas mot regionens bristfälliga dokumentation när det gäller användningen av McKinseys konsulttjänster. Bedömning och beslut om behovet av konsulttjänster fattades ytterst av regiondirektören. Något skriftligt underlag finns inte dokumenterat, inte heller vad gäller styrningen av konsulternas insatser.

Revisorerna kan inte heller hitta underlag som styrker att den påstådda kostnadsutvecklingen i regionen brutits och att konsultföretaget lyckats ”spara” pengar åt regionen, säger Nils Peter Magnusson, revisionsdirektör.

– I flera upphandlingar har man inte heller tagit in konkurrerande anbud. Och det har också visat sig att underlaget i fakturorna från framförallt McKinsey, varit bristfälligt, säger säger Nils Peter Magnusson.

Enligt honom saknas uppgifter för att man ska kunna kontrollera och stämma av fakturorna mot utförda insatser. På fakturorna bör även stå vem som har genomfört uppdraget och när det ägde rum, men dessa uppgifter har inte redovisats tillräckligt tydligt. Det rör sig om stora belopp, i storleksordningen 40 till 50 miljoner, som regionen har betalat till McKinsey, säger Nils Peter Magnusson, revisionsdirektör.

”Bara en domstol kan avgöra vad som är olagligt”

Sören Olofsson tillbakavisar revisorernas kritik:
– Revisorerna kan inte avgöra detta, det kan bara en domstol göra. De kan ha en synpunkt på om vi gör rätt eller inte, men de kan inte säga om vi bryter mot en lag eller inte.

Polisanmäld av före detta moderat

Förre moderaten Ingvar Thorell (bilden) har också polisanmält Sören Olofsson för tjänstefel.
– Att betala över 40 miljoner kronor för konsultinsatser, utan att redovisa varken uppdrag, styrning eller resultat. Det anser jag vara kriminellt, säger Ingvar Thorell.

Se också:
• Chefsjuristen i Region Skåne hoppade av: ”Ledningen saknade respekt för lagen”
• ”Svårt att hitta lyckade fusioner”
• Toppadvokat har JO-anmält Region Skåne
• Mannen bakom Lean i Lund hoppar av
• Jerker Swanstein sprängde skalan
• ”Arbetsgrupperna där de anställda skulle få säga sin mening var en demokratisk skenmanöver”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera