Nyhetsarkiv

I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Så säger Jan Lillienau, specialist i gastroenterologi och verksamhetschef för området gastroenterologi och nutrition vid Lunds Universitetssjukhus.

– Vi gjorde ett seriöst försök här hos oss för att se om det fanns ett intresse för utbildningen hos våra sjuksköterskor. Men de som vi ansåg vara lämpliga var måttligt intresserade och de är också över 50 år och har tyvärr åldern emot sig. Dessutom behöver vi erfarna sjuksköterskor i vår endoskopiverksamhet.

Den bedömning man kan göra som gastroenterolog är klart annorlunda än den som en sjuksköterska kan göra. Låt säga att du har en patient med inflammatorisk tarmsjukdom, det kräver en direkt bedömning och initierad behandling av läkare. Det kan en sjuksköterska inte göra.

Om man bara ser endoskopi som en teknisk undersökning så kan i princip vem som helst utföra den med lite träning. Men det krävs ofta mer än så. Som läkare tränas vi i att värdera fynd, ta ställning till labbutredningar och ta hänsyn till eventuellt andra sjukdomar. Läkare kan också sätta in adekvat behandling och ge en prognos. Denna träning får inte sjuksköterskor.

Gastroenterologer tycker även om blandningen av praktiska och teoretiska arbetsuppgifter; att träffa patienter, men också att arbeta med händerna. Vill man inte skopera så väljer man inte gastroenterologi. Så okey det finns en rädsla att bli av med arbetsuppgifter som vi tycker om och värdesätter.

Sedan behöver vi också se till att våra ST-läkare och underläkare får den träning som krävs för att skolas in i de mer avancerade terapeutiska endoskopierna. Men visst, det är en brist på skopister och på vissa ställen är det en mycket stor medicinsk risk att patienter ska behöva vänta länge i en vårdkö. Men det problemet handlar om att det saknas specialistläkare.
Se också:
”Lättviktsdoktor” ett accepterat yrke i USA sedan 40 år tillbaka
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor

”De medicinska kärnfrågorna har trängts undan av annat”
Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?
”Alla blev vinnare när de biomedicinska analytikerna tog över neurografierna”
”Dokumentationshysteri tvingar alla yrkesgrupper att arbeta med fel saker”
Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning
Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Endoskopi

– Är det rätt att utbilda sjuksköterskor till endoskopister?
”Beslutet att utbilda sjuksköterskor till endoskopister är illa övertänkt”
”Jag ser bara fördelar”
”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”
”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”
”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”
I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera