Nyhetsarkiv

I Kristianstad är utlokaliseringarna nära noll

På Centralsjukhuset i Kristianstad har man påbörjat ett sjukhusövergripande arbete för att komma tillrätta med problemen med överbeläggningar och utlokaliseringar.

En rad förändringar har genomförts, allt från bättre samarbeten med hemsjukvården, primärvården, kommunala boenden och sjukhusen runt i kring, till omdisponeringar av vårdplatser.

Johan Cosmo och ledningsgruppen använder sig av Region Skånes IT-program Qlikview, som Johan Cosmo menar gett sjukhuset helt nya möjligheter att planera och styra.

– Vi har snabbt och enkelt kunnat få svar på de frågor vi ställt. Vi såg exempelvis att vi hade onödigt många vårdplatser för de kirurgiska specialiteterna under helger och nätter och för lite vårdplatser inom de medicinska specialiteterna måndag – torsdag. Det har gjort att vi kunnat omfördela vårdplatserna och bemanna efter hur många patienter vi har vid olika tidpunkter.

På sjukhuset finns idag också en mer kontrollerad beredskap mot exempelvis influensaepidemier, då vårdbehovet ökar enormt.

För tillfället arbetar Johan Cosmo och sjukhusledningen med ett förbättringsarbete för att ändra utskrivningstiderna.

– Det vi just nu ser med Qlikview är att vi skriver ut patienter vid 13-14-tiden, men vi skulle tjäna på att skriva ut de som är färdigbehandlade tidigare om det går, säger Johan Cosmo.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera