Nyhetsarkiv

I korthet

Plåster mot sammanväxningar vid öppen kirurgi

Ett plåster som kan hejda sammanväxningar i buken efter operation har tagits fram av kirurgen Bobby Tingstedt tillsammans med kemister.

Nio av tio som har opererats med öppen kirurgi drabbas av sammanväxningar och fem procent får bestående besvär med tarmvred.

Bobby Tingstedt biologiska plåster fäster på skadade ytor i bukhinnan. Plåstret kan komma att användas vid de 80-100 000 operationer som görs årligen i Sverige och bespara patienter onödigt lidande i form av smärtor och att tvingas till omoperationer.

Tidigt kirurgiskt ingrepp av epilepsi bättre än läkemedel

Kirurgisk behandling av epilepsi kan för vissa patienter vara den bästa åtgärden för att minska antalet anfall. Men i bland annat Sverige får ofta patienter vänta i åratal på operation.

Tidig kirurgi kan dock vara av stor nytta för patienterna, enligt en ny randomiserad undersökning. Amerikanska forskare studerade patienter med tinninglobs­epilepsi som trots behandling med två olika läkemedel hade haft stora problem med epileptiska anfall under maximalt två år efter insjuknandet.

Deltagarna lottades till antingen kirurgi, där en del av tinningloben skars bort, eller fortsatt läkemedelsbehandling.
Slutsatsen är att 11 av 15 patienter som fick kirurgi var anfallsfria efter två år. Motsvarande siffror i kontrollgruppen var 0 av 22.

Studien som publiceras i tidskriften Jama har finansierats av den amerikanska myndigheten National Institutes of Health.

Fetmakirurgi effektivaste behandlingen av typ 2-diabetes

Tidigare observationsstudier har visat att fetma­kirurgi kan vara den mest effektiva metoden mot typ 2-diabetes.
Nu kommer två randomiserade studier som stöder detta. I den ena studien ingick 60 patienter. Alla hade ett kroppsmasseindex, BMI, på minst 35 och hade haft diabetes i minst fem år.

Två år efter operation var 75 procent av de patienter som genomgått fetmakirurgi fria från sin diabetessjukdom. Bland dem som enbart fick medicinsk standardbehandling var det ingen som var ”botad”.

Forskarna bakom studien var knutna till Catholic University of Rome.

Den andra studien kommer från Cleveland Clinic i Ohio, USA. Där randomiserades 150 diabetiker med BMI mellan 27 och 43 till fetmakirurgi.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera