Nyhetsarkiv

”Hyrläkarstopp ser bara till symptomet inte orsaken”

Carina Hellström.

Att införa hyrläkarstopp enligt det förslag som förts fram inom Region Skåne är att behandla ett symptom istället för själva problemet. Det säger Carina Hellström, psykiater och hyrläkare som även bloggar på Sjukhusläkaren.se.

– Att politikerna agerar på det här sättet, det är ju att försöka skjuta på symptomen och inte se till orsakerna. Det är en ganska typisk reaktion at ge sig på det som har blivit symbolen för problemen inom psykiatrin, men grundproblemet inom psykiatrin är kvalitén.

Förslaget som lagts fram av de rödgröna regionpolitikerna i Skåne är att införa ett hyrläkarstopp som ska träda i kraft i september i år och sträcka sig över 2017. Detta eftersom hyrläkarkostnaderna inom psykiatrin i Skåne stigit kraftigt under senare år.

– Jag kan förstå att man inte vill vara beroende av hyrläkare. Det är naturligt, men jag tycker att man missar kärnproblematiken, nämligen kvalitén i psykiatrin, säger Carina Hellström.

Hon ser en viss risk i den förhoppning som nu finns i Skåne om att under en förhållandevis kort tid kunna fastanställa fler inom psykiatrin. Till Sydsvenskan säger Katarina Viebke, divisionschef för psykiatrin i Skåne att det blivit lättare att rekrytera läkare till psykiatrin.

– Att man fått fler unga läkare som är intresserade av psykiatri är intressant i sig. Det kanske inte handlar om ett gediget intresse för psykiatri, utan at det är en enkel väg att göra en läkarkarriär. Det kan leda till en kvalitetskollaps, man tror att det är lätt att ställa en diagnos enligt de formulär som finns.

Just diagnostiken inom psykiatrin är ett ämne Carina Hellström skrivit flera blogginlägg och debattartiklar om. Hon ser det som ett problem som inte tas på allvar.

– Det kan jag ju se oavsett var man jobbar, att det är väldiga problem med diagnostiken. Patienter får komplicerade diagnoser och sätts på potenta mediciner där patienten kanske går upp 30 kilo i vikt på ett år eller får andra allvarliga problem. Det här är ett problem man inte tar i, varken politikerna eller psykiatrins etablissemang, de vill inte veta av det här. Men som kliniker ser jag ju verkligheten i journaler och i möte med patienter.

Hyrläkarkostnaderna är naturligtvis ett problem för Region Skåne, som på många andra håll. Men Carina Hellström menar att det inte går att lösa snabbt genom att införa ett hyrläkarstopp.

– Man måste granska verksamheten i botten och se hur det fungerar i praktiken. Ta ett ansvar. Man kan inte bara dra i bromsen och stoppa alla hyrläkare. Politikerna måste ta tag i det här och Svenska psykiatrisk förening måste också stå till svars och ställa krav på psykiatrin, inte bara bagatellisera problemen.

Förutom de rent ekonomiska problemen hänvisar Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund som ansvarar för psykiatrin i Skåne även till en bättre kontinuitet för patienterna utan hyrläkare. Det håller Carina Hellström nödvändigtvis inte med om.

– Det är viktigt med kontinuitet, men kvaliteten är ännu viktigare. Att ha kontinuerlig kontakt med någon som inte förstått, eller som saknar analytisk förmåga, det blir ju fel det också. Det är kvaliteten som är det viktigaste. Det är viktigare att ha en duktig hyrläkare än en fast anställd dålig läkare. Det är klart det kostar pengar, men någonstans måste man också ta konsekvenserna av det man ställt till med när man inte satsat på kvaliteten. Det blir en konsekvens av den förda politiken.

Förslaget om att införa ett hyrläkarstopp i Skåne behandlas av sjukvårdsnämnd Sund idag, onsdag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera