Nyhetsarkiv

Hur mycket stöd ger Nationella planeringsstödet?

Socialstyrelsens ”Nationella planeringsstödet” används i landstingen främst som en slags omvärldsbevakning i personalförsörjningsarbetet. Men ingen verkar tycka att det på något sätt är oumbärligt.

Sjukhusläkaren har frågat några landsting/regioner om hur de använder Socialstyrelsens Nationella planeringsstödet, NPS.

Sara Mellergård, HR-strateg vid ledningsstaben i region Östergötland, levererar Socialstyrelsens statistik från NPS till verksamhetscheferna i regionen som ett informationsunderlag de kan ta hänsyn till i sin planering. På central nivå ser hon NPS mer som en del av en benchmarkingmöjlighet, och ett intressant kunskapsunderlag när det gäller jämförelser med riket.

– Men vi har inget beslut att till exempel läkartätheten i Östergötland ska ligga på något visst sätt i förhållande till riksnivån.

Hans-Åke Vidmark, HR-strateg i Västerbottens läns landsting skriver i ett mejl att han ser NPS som ett slags referensmaterial när landstinget arbetar fram sina kompetensförsörjningsplaner.

Annika Nilsson, som är HR-strateg i Norrbottens läns landsting, tycker att det är värdefullt att få reda på om exempelvisl brister inom vissa yrken/specialiteter gäller generellt i hela Sverige.

– Då måste vi jobba mer strategiskt med att attrahera människor just till det yrket. Om det istället verkar vara ren rekryteringsproblematik just i Norrbotten, då måste vi fundera på vad det beror på och var vi ska sätt in insatserna.

Annika Nilsson skulle önska att NPS även innehöll statistik om personalomsättning, gärna också en prognos.

– Det är den som kanske är intressantast men också svårast att kontrollera.

Precis som kollegerna i Östergötland och Norrbotten tycker Michael Zijp, HR-strateg vid koncernkontoret i VG-regionen, att det är intressant att se den egna regionen i förhållande till andra.

Michael Zijp, VG-regionen medger att det inte skulle vara hela världen om NPS inte fanns.

– Nä, det kommer ingen input därifrån som får oss att tänka ’Aha, det har inte vi tänkt på!’.

På Gotland känner HR-chefen inte ens till Socialstyrelsens nationella planeringsstöd.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera