Nyhetsarkiv

Hur känns det idag Nicholas Aujalay?

– Det känns mycket bra. Förlängningen av Socialstyrelsens beslut kan ju leda till att man inte kan tvinga svenska akutläkare att dubbelspecialisera sig när utländska får åka gräddfil och bli specialisterkända endast som akutläkare. Nu blir det möjligt att åka till USA direkt efter läkarexamen och bli klar specialist efter 3-4 år. Jämför det med tiden för AT plus grundspecialitet plus akutläkarutbildning som tar 8-9 år.

Vilka planer har du nu?

– Jag hoppas kunna engagera mig mer i svensk akutsjukvård nästa år. Jag har precis auskulterat en vecka på Akademiska i Uppsala för att se om jag kan vara med och bidra på något sätt. Kanske blir det fler besök, även på andra orter.

Vad kan svensk sjukvård lära av andra länder?

– Svensk sjukvård lider av ett dåligt ”arv”, en kultur av att det är okey att de mest oerfarna läkarna sorterar och behandlar akut sjuka patienter. När man sedan drar igång akutläkarprojekt har man inte alltid kvalitetshöjning som fokus, utan istället omfördelning av arbetet till akutläkarna, ett arbete som vissa kliniker gärna blir av med.

Det tog många år även i USA att komma ifrån detta. Så svensk akutsjukvård har allt att lära av länder som hållit på med akutläkare och kvalitetsförbättring i 30-40 år. Svensk akutsjukvård har relativt god överblick på vissa medicinska områden, men ligger klart efter i den organisatoriska utvecklingen och inte minst när det gäller utbildningen av akutläkare.

Jag tror att inom överskådlig framtid måste en del av framtida akutläkares utbildning vara utomlands, för att se hur en etablerad organisation fungerar och lära sig akutläkarens fulla funktion och potential, men även begränsningar. Det behöver inte nödvändigtvis vara USA, men utbildningen bör ske i något land med en etablerad akutläkarorganisation. Då får läkarna en mycket tydligare målbild och kan undvika en hel del fallgropar på vägen.

Vilka erfarenheter kan du bidra med?

– Jag inser efter att ha besökt Uppsala och pratat med kollegor att mina erfarenheter är ganska unika, så jag hoppas kunna bidra med den organisatoriska erfarenheten, som jag fått genom att arbeta i ett etablerat akutläkarsystem i flera år.

Vad tycker du om de svenska akutläkarvarianterna?

– Att det är just varianter. Det är få om någon som har en så etablerad akutläkarfunktion som jag är van vid, även om jag har stor respekt för de ställen som dragit igång akutläkarverksamhet. Jag var själv med på Södersjukhuset när det drog igång och det kan bitvis vara ganska tufft, framför allt politiskt och socialt. Sedan vill jag ödmjukt påpeka att jag själv inte arbetat i Sverige under många år så jag grundar min information på de vänner och kollegor jag haft kontakt med.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera