Nyhetsarkiv

Hur blir det med pensionen om du går över till privat verksamhet?

Så säger Christian Roth, pensionsrådgivare på Max Matthiessen, som dementerar de rykten som säger att läkare får sämre pension om de lämnar landstinget.– För många läkare kan tjänstepensionen istället bli väsentligt bättre inom den privata sektorn. Det är inte så att man lämnar ett bra system och går över till ett dåligt om man lämnar offentlig anställning, säger Christian Roth.

Hans huvudbudskap är att det är viktigt att läkaren själv tar reda på om han eller hon blir vinnare eller förlorare.
– Systemen är olika och kan vara bättre eller sämre för olika läkare, men det är inte så att den ena sidan generellt sett har det bättre än den andra. De stora organisationerna och företag som Capio och Carema har bra pensionssystem, menar han.

– Många tjänstepensionsavtal inom den privata sektorn låter dessutom läkaren förfoga över pengarna och själv avgöra hur de ska placeras, vilket många tycker är bra.

Äldre som fått hög lön sent bör se upp

Men det finns en grupp läkare för vilka Christian Roth höjer varningsflagg om de funderar på att sluta som landstingsanställda.

– De läkare som är en bit över 50 år och fått hög lön sent i karriären eller fått en ordentlig löneökning nyligen bör tänka sig för.

– För de här läkarna ska landstinget betala in stora summor under kort tid fram till pensionen och det är inte säkert att den privata arbetsgivaren är villig att göra så stora inbetalningar, menar han.

Att stora summor ska betalas in på kort tid beror på konstruktionen av tjänstepensionssystemet KAP-KL, som gäller för landstingsanställda läkare. Äldre läkare har en stor del förmånsbestämd pension, det vill säga de får en viss procent av lönen i pension.

Får läkaren då hög lön sent måste landstinget fylla på med stora summor fram till pensionen, eftersom pensionen i stor utsträckning beräknas på de sista nio årens lön.

Är den nya privata arbetsgivaren medlem i arbetsgivarförbundet Pacta är det inget problem, eftersom medlemmarna i Pacta tillämpar KAP-KL precis som landstinget, men det är bara ett fåtal privata arbetsgivare som är anslutna till Pacta.

Finns det några tjänstepensionsavtal som är direkt dåliga som läkarkåren bör se upp för?

– Nej, det finns det inte. Den största faran är nog att de läkare som startar eget underlåter att betala in till pensionen.
Innnan man slutar ska man också kontrollera vilken livränta man får från landstinget, tycker Christian Roth.

Livräntan är den pension som läkaren tjänat in under alla sina år i landstinget. Den räknas ut på samma sätt som den kollektivavtalade tjänstepensionen. Har läkaren tjänat bra de senaste åren blir livräntan hög från landstinget, men har läkaren haft låg lön de senaste åren blir livräntan låg.

– Det är något man ska tänka på om man startar eget, menar Christian Roth.

För de som är 45 år eller yngre är pensionen ingen stor fråga om man skulle sluta att arbeta för landstinget och övergå till privat verksamhet, menar han.

Så vad ska den läkare som tänker sluta sin anställning på landstinget och börja inom privat verksamhet göra?

– Läkaren ska vända sig till KPA som är det pensionsbolag som har hand om läkarnas pensioner och be dem räkna ut hur stor pensionen blir från landstinget om läkaren slutar och vad läkaren skulle fått om han eller hon arbetat kvar till 65 års ålder. Sedan ska läkaren jämföra det med hur stor pensionen blir från den nya privata arbetsgivaren. Här kan vi pensionsrådgivare hjälpa till, men läkaren måste först se till att få underlaget från KPA, säger Christian Roth.

– För den läkare som arbetat i flera landsting kan det ta lite tid att få beräkningarna gjorda eftersom tjänstemännen på KPA måste samla in informationen från varje landsting, men det är KPA:s skyldighet att ta fram informationen.

Behöver man själv hålla koll på alla sina arbetsgivare och hur mycket man tjänat?

– Nej, det är arbetsgivarens skyldighet att hålla reda på det.

Fotnot: Mer information om KPA hittar du på www.kpa.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera