Nyhetsarkiv

Hoppas på bättre läkarbemanning av beredskapsvårdplatser

Karin Båtelson, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, har länge varit kritisk till hur beredskapsvårdplatserna bemannas.

– Man öppnar en extra avdelning vid behov och tar in extra personal, men utan extra läkarresurser. Istället får de läkare som är i tjänst för tillfället ronda på den avdelningen också. Förhoppningsvis får vi nu till stånd en reglerad bemanning med medicinskt ansvariga läkare som schemalagts just för beredskapsvårdplatserna och även rätt personal för de patienter som läggs in.

För även blandningen av patienter är ett problem menar Karin Båtelson.

– På exempelvis Mölndals sjukhus blandas psykiatripatienter, ortopedpatienter, medicinpatienter och andra typer av patienter med varandra.

Karin Båtelson välkomnar SKL:s uppvaknande om att kartlägga, men kan inte låta blir att tycka att det är trist att det tagit så lång tid för sjukhusledningar och vårdgivare att ta till sig samma bild av problemen med utlokaliseringar och överbeläggningar som personalen.

– Det visar faran och nackdelen med dagens linjeorganisation, otrevliga besked filtreras uppåt i organisationen.

Karin Båtelson tycker däremot att det är mycket bra att SKL och regeringen inte tänker göra som med kömiljarden och belöna de som är ”duktiga” och kan visa bra siffror.

Kömiljarden har skapat många negativa och oönskade effekter i jakten på pengarna. Det viktiga nu är att det visas rätt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera