Nyhetsarkiv

Hon var först i Sverige att använda akupunktur som enda anestesimetod, men skulle själv välja att bli nedsövd

Tillsammans med den kinesiske läkaren Jun Wang Hjelm utförde hon den första knäoperationen i Sverige där akupunktur användes som enda anestesimetod.
Patienten var en 28-årig kvinna med en tio år gammal knäskada. När hon skulle opereras på universitetssjukhuset MAS i Malmö, valde hon akupunktur som smärtlindrande metod.
Operationen som utfördes 1995 leddes av ortopeden Peter Thuresson. Akupunkturansvarig läkare var Jun Wang Hjelm.
– Jag var en av två ansvariga akupunktörer. Operationen gick jättebra. Vi hade noga diskuterat vilka akupunkturpunkter som skulle användas och vid vilken tidpunkt under operationen. Vi förstärkte också effekten med elektrisk stimulering. Ett narkosteam fanns i bakgrunden redo att ta över om patienten kände smärta. Men blodtrycket och pulsen var stabila under hela operationen, säger Judy Chow.
Det visade sig också att akupunkturbehandlingen hade ytterligare positiva effekter. Patienten kände ingen smärta förrän sex timmar efter operationen och knät svullnade inte, vilket annars är vanligt.
– Patienten fick några Panodil mot smärtan, men det var allt, säger Judy Chow.

Nixons Kina-besök blev startskottet
för ett ökat intresse för akupunktur
Användningen av akupunktur vid olika operationer utprovades i Kina, främst under 60- och 70-talet. Den kanske mest uppmärksammade operationen med akupunktur gjordes i samband med Richard Nixons statsbesök i Kina 1972.
En amerikansk journalist som bevakade statsbesöket, insjuknade akut i blindtarmsinflammation. Ingreppet gjordes med akupunktur som enda narkos och händelsen fick stor uppmärksamhet; läkare från hela världen började då att åka till Kina för att vidareutbilda sig i akupunktur.
Judy Chow skulle själv inte kunna tänka sig att använda akupunktur som enda anestesimetod om hon själv skulle behöva genomgå ett omfattande kirurgiskt ingrepp.
Akupunktur betydde mod och lojalitet
– Under kulturrevolutionen var man modig om man valde akupunktur i samband med operationer. Det visade att man var lojal med sitt land. Men i modern tid har användningen av akupunktur i samband med operationer kraftigt minskat.
– Om jag ska vara ärlig skulle jag själv välja att bli nedsövd. Akupunktur har en stark smärtlindrande effekt och kan fungera i vissa fall, men metoden kan inte ersätta våra utprövade anestesimetoder.
Vid till exempel stora ingrepp som kejsarsnitt eller öppen bröstkirurgi måste man ta hänsyn till människors oro, och då är kanske inte akupunktur är det första valet, säger Judy Chow.
Med rötter i två kulturer kombinerar hon den traditionella kinesiska medicinen med vår västerländska läkekonst. Kombinationen, menar hon, är en stor fördel i mötet med patienterna.
– I Sverige ser man inte riktigt individen ur ett helhetsperspektiv, där förhållningssätt och miljö bara är några faktorer som påverkar hälsa och sjukdom. I kinesisk medicin är också samtalet väldigt viktigt för att förstå bakgrunden och för att patienten själva ska förstå varför man väljer en viss behandling.
– I Sverige skulle vi kunna använda oss mycket mer av TCM i den förebyggande hälso- och sjukvården, säger Judy Chow.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera