Nyhetsarkiv

Hon talade klarspråk om psykiatrin – blev mest läst

Hallå där Carina Hellström, psykiater och medarbetare på Sjukhusläkaren, som toppade statistiken över veckans mest lästa artikel på SvD:s Brännpunkt en vecka tidigare i maj.
Kul att få så stort genomslag, är det många som hört av sig?

– Ja, det är många som tackat för att jag vågar tala klarspråk. Man vill inte kännas vid de här problemen inom psykiatrin, de tystas ned. Forskningen traskar istället in på allt mer avancerade metoder när den tappat sina syften och sviker patienterna. Vi är våra gener men dessa påverkas av vår miljö, inte minst som sociala varelser. Forskningen har börjat överta Freuds gamla roll att mystifiera psykiatrin, när man lägger patienten i en MR-kamera istället för på analyssoffan. Man vill inte lyssna på patienterna.

Men hur ska det förändras?

– Vi måste gå tillbaka till grunden och möta patienterna där de befinner sig och kunna analysera deras behov. Vi vet mycket idag och dessa kunskaper måste få en stor plats i vården. Vi måste erkänna att psykiatrin är viktig och ställa krav på utövarna. Inte tillåta att den väljs opportunistiskt, för en extremt snabb läkarkarriär. Psykiatri är svårt och ingen vetenskap i sann mening utan ett intellektuellt hantverk som kräver ständig övning och träning i att möta patienterna. Vi är en klinisk verksamhet och måste lära oss stå ut med ovissheten, därför är den kliniska skickligheten oersättlig. Att tro att allt kan lösas med formulär ger bara en falsk trygghet.

Kan du ge exempel på hur du menar?

– Ja, man sätter ofta en depressionsetikett för några symtom, istället för att ha en helhetssyn och förstå samband. Många kvinnor kommer till mig med långdragen och svårbehandlad depressionsdiagnos. Ingen har förstått att fråga dem om hur deras liv ser ut, trots att det är mycket vanligt med relationskonflikter som också ger ett illabefinnande och störd funktionsnivå. Läkemedel kan inte ändra på något av detta och den felaktiga diagnosen blir förödande för livskvaliteten. Formulärhysterin har många offer! Men vi får inte betalt för kvalitet, alltså vad vi lyckas uppnå med patienten under ett samtal. Jag träffar bara patienter i nybesök, de fyller inte i några diagnosformulär alls! Jag analyserar i stället patientens livssituation och går igenom sjukdomshistoriken. Att få en förklaring och råd om hur patienten själv kan komma vidare minskar alltid behovet av en diagnos och en sjukdomsstämpel. Patienten får makt över sin situation!

Har du inte fått kritik för att underminera psykiatrins status?

– Nej, alla som har hört av sig har varit mycket positiva. Statusen är redan mycket låg, jag vill ju se en förändring som kan inge respekt för dess särart. Men en replik på Brännpunkt av en ung ST-läkare som skrev att jag sprider desinformation och gör dem med psykisk ohälsa en björntjänst, är som jag ser det ett sorgligt exempel på det jag kritiserar, ett dokument över framtidens psykiatrer.

Sjukhusläkaren ställde frågorna, Carina Hellström skrev svaren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera