Nyhetsarkiv

Hon sitter på sanningen om överbeläggningarna

Nästa år ska siffrorna som hela Sjukvårdssverige väntar på avslöjas.

Men ortopeden och hälso- och sjukvårdsdirektören i Västernorrland, Margareta Berglund Rödén, som ansvarat för SKL nationella projekt kring överbeläggningar kan redan nu avslöja några ”sanningar” ur den nationella databasen. En del är förväntade, andra mer överraskande.

Att vi nu för första gången får fram ”true facts” kommer att lägga grunden för många förändringar, säger hon.

Hon menar att det är just bristen på hårda fakta som är orsaken till att landstings­ledningarna och personalen i verksamheten har helt olika ”världsbilder”.

– Det var väldigt tydligt när jag förra året åkte runt i landet och intervjuade landstingsledningar och sjukvårdsanställda. På landstingsledningsnivå sade man att överbeläggningar inte är ett så stort problem. ”Vi har de här strategierna, så vi kan fixa problemen”.

– När jag träffade verksamhetschefer och chefläkare ute i verksamheten var budskapet precis tvärtemot. Överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter är den patientsäkerhetsfråga som man vill att SKL ska prioritera.

– Problemet har varit att man inte kunnat mäta överbeläggningar på ett genomtänkt och likartat sätt, vilket gjort att de problem som funnits inte gått att visa i statistiken, menar Margareta Berglund Rödén.

– De anställda har påtalat problemen gång på gång, men har haft svårt att få gehör hos landstingsledningarna, inte för att de är ointresserade skulle jag vilja säga, jag tror inte annat än att man vill gott, men utan fakta att anknyta till har man haft svårt att hantera frågan.

Margareta Berglund Rödén berättar att nu när hon så smått presenterar kalla fakta så har det också börjat svänga.

Och bra är det, för något måste göras åt ”Sanning” nummer 1.

”Sanning” nummer 1

Den nationella databasens visar, enligt Margareta Berglund Rödén att ”sanning” nummer ett är att överbeläggningar är vanliga.

Det blev också tydligt då man tvingades forcera in statistiken från sjukhusen.

– Ingen klagade över extraarbetet med att mäta och rapportera, trots att vi tvingades ”damma in” rapporteringen ända ner på sköterskenivå. Alla tyckte det var jättebra.

”Sanning” nummer 2

”Sanning” nummer två är att det finns ingen koppling mellan antalet vårdplatser per 1 000 invånare och mängden över­beläggningar.

– Det handlar mer om prioriteringar, organisation och kulturer och tänk hur landsting och kommuner sköter hanteringen av de mest sjuka äldre.

Nu när vi har vi fått det här svart på vitt kommer vi att utmana landstingsledningarna att jobba mer med sina kompisar på den kommunala sidan, säger hon.

Det låter ju bra, men vad säger att ni ska lyckas nu? Det har man ju sagt i åratal och även kommunerna har ansträngd ekonomi?

– Jo, men förut har vi pratat om tomten utan att veta om han finns. Nu har vi fakta på bordet och det blir betydligt tyngre att kunna komma med true fact.

Jag brukar säga att ”true facts can destroy every good discussion”. Detsamma gäller den eviga ”trätan” mellan slutenvården och primärvården om vem som inte tar sitt ansvar. Nu får vi fakta som visar hur det är och kan kanske göra något konkret. Kan vi få bort tyckandet från diskussionen är det en stor framgångsfaktor.

Margareta Berglund Rödén tror inte att fler sängar och mer personal är lösningen utan menar att det mer handlar om effektiviseringar och bättre logistik.

– Det finns sjukhus i Sundsvalls storlek som har samma bemanning, men ändå inga överbeläggningar och för några år sedan rapporterade Sollefteå in förhållandevis mycket överbeläggningar, samtidigt som man hade fler vårdplatser per tusen invånare jämfört med Örnsköldsvik. Fast det betydde inte att Sollefteå gjort ett sämre jobb.

”Sanning” nummer 3

”Sanning” nummer tre överraskar nog ingen. De stora sjukhusen har överbeläggningar i högre grad är mindre sjukhus och de löser problemen på olika sätt.

”Sanning” nummer 4

”Sanning” nummer fyra är mer överraskande. Även Margareta Berglund Rödén blev så överraskad att hon var tvungen att kontrollera sifforna ytterligare en gång. Söndagssyndromet kan vara en myt.

– Det har alltid sagts att vi har så mycket överbeläggningar på söndagar och att det är så tungt, men tittar jag på de första siffrorna, även om det inte går att dra några definitiva slutsatser från bara en månads statistik, så är det faktiskt så att överbeläggningstopparna på de flesta ställen är på onsdagar och torsdagar. Så då kanske det finns andra skäl till att man upplever att det är så tungt på söndagar. Man kan ha lagt ett schema med väldigt låg bemanning därför att personalen vill vara ledig, vilket jag också kan förstå. Det här är något vi får titta vidare på.

Men Margareta Berglund Rödéns upptäckt bekräftas av den medicinske rådgivaren i Region Skåne, Sven Oredsson. Vi bad honom göra en körning på överbeläggningarna i Region Skånes nya IT-program Qlikview, under september 2012. Och till även hans förvåning visade det sig att överbeläggningarna var flest på tisdagar och onsdagar och inte söndagar och måndagar som man trott.

Chef över sjukhuset som toppar Arbetsmiljöverkets viteslista

Men kanske är problemen med överbeläggningar en ”mission impossible” med dagens svenska sjukvårdssystem.
För samtidigt som hälso- och sjukvårdsdirektören i Västernorrland, Margareta Berglund Rödén, är en av de mest engagerade och ledande i landet för att få bukt med problemen, så är hon också som hälso- och sjukvårdsdirektör chef för Sunds­valls sjukhus, som toppar Arbetsmiljöverkets ”värstingliga” när det gäller viten på grund av överbeläggningar.

Så sent som den 3 oktober i år dömdes förvaltningsrätten landstinget i Västernorrland att betala en halv miljon kronor i vite för att landstinget misslyckats med att komma tillrätta med överbeläggningarna på avdelning 25 B på Sundsvalls sjukhus och landstinget hotas av ytterligare viten på drygt 2 miljoner kronor för överbeläggningar vid medicincentrum och akutcentrum på Sundsvalls sjukhus.

Är det en ”Mission impossible”?

– Nej, det tror jag inte. Vi är trots allt rätt duktiga på välfärd i Sverige. Det vore ju skandal om vi inte klarade det, säger Margareta Berglund Rödén.

Hur kommer det sig då att ni inte kommit tillrätta med era egna problem utan tvingas böta en halv miljon?

– Domen kommer på en anmälan som gjordes för ganska lång tid sedan. Sedan dess har man gjort ett jätteförändringsarbete i Sundsvall som gick under namnet ”Rätt patient på rätt plats”. Det har lett till att man flyttat vårdplatser från en avdelning till en annan. Det har inneburit kortare vårdtider, färre överbeläggningar, men framförallt färre utlokaliserade patienter. Det där vitet är egentligen historia. Det får man ta och sedan försöka se bra ut.

”Kontraproduktivt att leta syndabockar”

Ni tänker inte överklaga domen?

– Det vet jag inte, men jag tycker i princip att man alltid ska överklaga sådana här domar för jag tycker att det är kontraproduktivt att leta syndabockar. Man ska jobba mot överbeläggningar på ett annat sätt. Överbeläggningsproblematiken löser man inte på ett år. Självklart ska Arbetsmiljöverket ha som rutin att granska oss så att vi sköter oss och ibland kan viten vara befogade, men ofta har jag en känsla av att det blir någon form av löpande band med viten och det gagnar inte utvecklingen.

Slutligen, vet du hur många disponibla vårdplatser det finns i landet?

– Nej, det vet jag faktiskt inte. Vi har inte hunnit göra sådana sammanställningar. Men hur det varierar kommer vi att kunna se i framtiden.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera