Nyhetsarkiv

Hon har uppdraget att definiera överbeläggning

– Jag ska vara med och leda ett nationellt projekt som ska kartlägga och analysera orsakerna till problemen med överbeläggningar i sjukvården. I takt med att man skurit ned antalet vårdplatser har problemen med överbeläggningar ökat och vi vill ta reda på hur stora problemen är och vad som görs för att åtgärda dem.

Vet man inte redan det?
– Hur stora problemen är vet vi faktiskt inte, man definierar också överbeläggningar lite olika. Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens inspektioner visar att problemen är komplexa och att det största problemet kanske inte är bristen på fysiska sängar utan på lokaler och personal.

I samarbete med verksamhetsföreträdare vill vi också kartlägga vilka patienter det är som söker sjukhusvård och hur utflödet ser ut. Frågan är om resurserna används på bästa sätt.

Vilken tidsplan har ni?
– Om två år, det vill säga 2013, ska vi ha kommit igång och definierat begreppet överbeläggningar.

Vi vill även utveckla bra mätmetoder så att landstingen ska kunna följa beläggningsgraden. Vi vill också att mätningarna ska vara kopplade till arbetsmiljö och patientsäkerhet. Det gör det lättare att upptäcka brister och därmed kunna vidta korrekta åtgärder.

Du var tidigare sjukhusdirektör vid Sundsvall sjukhus, men sparkades under uppseendeväckande former och ersattes av Sigbjörn Olofsson som fått stark kritik för sitt ledarskap och som nu tvingats lämna sin tjänst. Vad finns att lära från det som har hänt?

– Att det är oerhört viktigt att man som sjukhuschef kan arbeta på många olika arenor. Det räcker inte att få med sig politiker och tjänstemän om du inte har förtroende från personalen. Det är en stor utmaning att klara de olika rollerna. Det är dock glädjande att Karin Rapp nu tar över ledarskapet. Hon har en gedigen bakgrund och kommer senast från tjänsten som verksamhetschef för internmedicinskt centrum. Hon har de egenskaper som krävs för att leda en komplex organisation.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera