Nyhetsarkiv

Hon har regeringens uppdrag att förbättra patologin

Bristen på patologer har varit känd länge. Men det är först nu när regeringens nationella cancerstrategi ska sjösättas som man tvingas ta itu med problemet. Patologin är själva navet när det gäller att tidigt upptäcka, diagnosticera och behandla cancer. Utan tillräckligt många patologer är det svårt att effektivisera och förbättra cancervården.

Marie Beckman Suurküla som nyligen lämnat arbetet som sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala har en spännande höst framför sig. Strax innan sommaren fick hon regeringen uppdrag att göra en översyn av patologin.

– Jag kommer bland annat att göra en analys av var svensk patologi befinner sig i dag och också se hur det ser ut inom specialiteten i andra länder, säger hon.

Just nu pågår en insamlingsfas där hon åker runt och träffar representanter för patologin, för att få fakta och synpunkter ur sjukvårds-, utbildnings- och forskningsperspektiv. Det handlar inte bara om att locka fler ST-läkare till patologin. Marie Beckman Suurküla vill också se vilka möjligheter till effektivisering som finns i ny teknologi och nya arbetsätt.

– Dagens möjligheter till individanpassade behandlingar innebär ökade krav på patologin, både när det gäller volymer och tillämpning av nya avancerade diagnostiska metoder, konstaterar hon.

Regionala skillnader

Det finns också tydliga regionala skillnader i tillgången till kvalificerad personal inom patologin. I Jämtland, Gävleborg och Västra Götaland är bristen som störst. Det innebär fördröjda diagnoser, längre väntetider för start av cancerbehandlingar, eller till att behandlingarna blir för sent insatta. En digitalisering med gemensam databas kan utjämna skillnaderna både inom en region, så som skett i Skåne, och mellan landets regioner.

Marie Beckman Suurküla tror att en ökad samordning kan vara ett sätt att korta väntetiderna inom cancerdiagnostiken.

– En väg att gå kan vara att fördela om resurserna och fundera på om alla ska göra allt. Det kan handla om att dela upp vissa specialiteter på olika orter inom Sverige eller kanske till och med inom Norden, säger Marie Beckman Suurküla.

Det finns en klar och utbredd kunskap om problemen inom patologin. Min roll blir att lyfta fram möjligheter och visa på goda exempel. Jag vill gärna skapa en realistisk åtgärdslista både på kort och på lång sikt, avslutar Marie Beckman Suurküla.

Fakta: Regeringsuppdraget – att stärka svensk patologi
Av regeringens riktlinjer till översynen framgår att Marie Beckman Suurküla ska se över framtida kompetensförsörjning, teknisk och informationsteknologisk utveckling inom patologin, arbetsprocesser, arbetsfördelning mellan olika personalkategorier, kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning, fortbildning, forskning och innovation inom patologi samt organisatoriska frågor.

Syftet med översynen är att stärka svensk patologi. Översynen ska därför även innehålla förslag på åtgärder som syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom patologin. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2012.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera