Nyhetsarkiv

Hon bytte läkemedel mot ost och mjölk

Steget från Alzheimerforskning till att jobba i Arlas mikrobiologiska laboratorium kan tyckas långt. Men Susanne Fabre menar att det finns vissa likheter, exempelvis behovet av biomarkörer.

Susanne Fabre hade redan funderingar på att lämna AstraZeneca när beslutet om nedläggning kom.

– All turbulens, tidigare neddragningar, omorganisationer och centraliseringar gjorde att jag hade på känn att något var på gång. Jag hade börjat fundera på att söka nytt jobb och var redan ute på nätet och kollade läget, berättar hon.

Snabbt från tanke till handling

Beslutet om nedläggning beskriver hon som en spark i baken att snabbt gå från tanke till handling och söka nytt jobb.

På AstraZeneca hade hon jobbat som gruppchef inom biomarkörforskning inom området Alzheimer och smärta.

– Det innebar att vi tittade på biokemiska effekter i blod och hjärna både på djur och på människa.

Också på Arla arbetar hon som gruppchef med mikrobiologisk forskning. Här handlar det bland annat om studier på människa där man arbetar med probiotiska produkter. Också här ingår det i jobbet att söka biomarkörer som kan visa på en hälsostyrkande effekt av bakterierna. Arbetet i laboratoriet innebär också ansvar för de bakterier som ingår i yoghurt och ostprodukter.

Nya nätverk

Sitt nya arbete hittade hon genom en jobbannons på nätet redan ett par veckor efter beskedet om nedläggning. Redan i början av juni med bara en veckas ledighet mellan jobben var hon på plats i Arlas laboratorium.

Att sätta sig in i chefsrollen gick snabbt tycker hon. Däremot har det tagit lite tid att sätta sig in i det nya arbetsområdet, nya projekt, andra forskningsuppdrag och lära känna nya nätverk. Den arbetsgrupp hon leder finns i både Danmark och i Sverige och innebär en hel del resande.

– Den största skillnaden mellan jobben är att det är olika typer av industrier. Arla är ju dessutom betydligt närmare kopplad till marknaden och konsumenterna och har mycket snabbare ledtider när det gäller produkterna. Inom läkemedelsindustrin kan det ta 10-15 år innan man ser produkterna ute på marknaden. Här handlar det om 2-3 år, berättar hon.

Det innebär ett betydligt närmare samarbete med marknadsavdelningen än vad hon var van vid från sitt tidigare
arbete. Men allt har nu börjat falla på plats och hon trivs i laboratoriet på Arla. Men hon tar också med sig en del från sin gamla arbetsplats.

Hon berömmer personalorganisationen på AstraZeneca som hon berättar var mycket välfungerande.

– Jag inser att vi hade mycket goda förmåner inom AstraZeneca och jag har fått en väldigt god ledarskapsutbildning som jag känner att jag har stor nytta av här i mitt nya jobb.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-02

Tema: Tillitsbaserad styrning / Elin Karlsson ny ordförande / Krönika: Individen och kollektivet / Sjukhusläkarnas fullmäktige 2022 /

Prenumerera