Nyhetsarkiv

Höjt beredskapsläge på NÄL

Västfastigheter fortsätter felsökningen på NÄL efter att ett 20-tal medarbetare upplevt symptom som stickningar i halsen och i vissa fall andningsbesvär. Sjukhuset har nu övergått i förstärkningsläge.

Alla planerade operationer har varit inställda under dagen, men i morgon, torsdag, kommer en del planerade operationer att utföras. Alla patienter får personlig information om vad som gäller.

Beredskapsläget har höjts från stabsläge till förstärkningsläge. Åtta operationssalar på NÄL har stängts och problemen är tydligt avgränsade till området kring operationssalarna. I övriga NU-sjukvården pågår verksamheten som vanligt.

Förstärkningsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera