Nyhetsarkiv

Hög tid att bli tuffare mot maktfullkomliga arbetsgivare

Innan de stora sjukhusfusionernas tid var det lättare både för individ och även för Läkarförbundet att agera då arbetsgivaren ville trycka ut någon.

Ofta kunde man hitta en lösning där kollegan i fråga blev mottagen med öppna famnen på grannsjukhuset. I och med de stora sjukhusfusionernas tid så har problemet med uppsägningar av personliga skäl blivit allt större, för nu är arbetsgivaren ofta densamma vid grannsjukhuset.

För några veckor sedan blev jag kontaktad av en kollega som hamnat i trångmål på sjukhusets akutmottagning under en jour. En stökig ung kvinna hade kommit in med buksmärtor. En akutläkare hade ordinerat stora doser diklofenak, morfin och slutligen stesolid, men ingenting tycktes hjälpa.

Personalen på akuten vill då att det ska ordineras något mer för att få patienten lugn. Vår kollega säger dock nej till att ordinera något ytterligare utan att patienten lagts in för monitorering, då patienten är svårkontaktbar. För att få någon bild av orsaken till smärtan undersöktes buken och det dunkas i sidan efter stensmärta. Slutligen läggs patienten in för att skrivas ut i sitt normaltillstånd nästkommande dag.

Anmäls för misshandel

Där kunde historien slutat om inte en sjuksköterska på akuten skrivit en avvikelserapport och hävdat att vår kollega misshandlat patienten vid undersökningen av buken.

Nu startar en process som har stora likheter med det Orwell´s romanfigur Winston Smith får genomlida under tortyr hos Sanningsministeriet. Vår kollega kallas till möte med närmaste cheferna där han får besked om varsel om avsked och omedelbar avstängning från arbetsplatsen utan lön.

Ärendet hanteras av en biträdande verksamhetschef, som är sjuksköterska, som först hävdar att ärendet skall polisanmälas. Kollegan ifråga vill att ärendet skall anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, men då ingen patient kommit till skada avstår arbetsgivaren från detta.

Så går tiden och det kallas till nya möten och råden vår kollega får varierar i högsta grad. Lokalföreningen ger rådet; Säg upp dig själv så du slipper bli avskedad för då är det lättare för dig att få nytt jobb. Kollegor i omgivningen, medvetna om att nästa gång kan det vara deras tur, ger rådet att kontakta Stockholm för här behövs det hjälp av jurister. Men nu blir den här frågan känslig. Det är lokalföreningen som har partsställning och då blir det ofta de lokalfackliga som företräder. I många fall bra, men i vissa fall blir det katastrof för kollegan de ska företräda. Kunskapen och kompetensen varierar stort bland våra fackliga företrädare, som i bästa fall gått förbundets halvdagskurs i ämnet.

Hot om polisanmälan används som utpressning

I det aktuella fallet har processen blivit långdragen och arbetsgivarens hot om polisanmälan har inte effektuerats, utan används nu som ett hot med formuleringen:
– Säger du upp dig själv så får du lön fram tills idag och då avstår vi från polisanmälan.

Det finns en rad problem med hanteringen av ärendet såväl från arbetsgivarhåll som från den fackliga organisationens. Några direkta skäl till avstängningen och varslet om avsked har aldrig givits utöver avvikelserapporten från sjuksköterskan på akutmottagningen.
Tyvärr vill inte heller Socialstyrelsen träda in och göra extern granskning vilket hade varit rimligt då de doser analgetika patienten erhöll innan den nu avstängda kollegan kallades till akuten sannolikt utsatt patienten för en riskfylld situation. Om nu arbetsgivaren finner skäl för olämpligt uppträdande så bör man i första hand ge ut en varning till arbetstagaren. I andra hand försöka omplacera personen med stöd i LAS 7-paragrafen, innan uppsägning blir aktuell.

Det nu pågående fallet är på intet sätt unikt. Under mina år som facklig företrädare har jag upplevt många liknande fall. Ibland har icke medlemmar som sökt hjälp hos jurist på stan lyckats bättre än de som litat på lokalföreningen. Här finns av och till starka band mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga representanten som inte alltid gagnar den enskilde drabbades sak.

Olika besked skapar förvirring

Under ett yrkesliv betalar vi en ansenlig slant till Läkarförbundet och vi förväntar oss nog att då vi hamnar i trångmål så vill vi ha högsta juridiska kompetens med styrka och pondus som kan företräda oss.

Här saknas idag en beredskap på alla plan hos förbundet, vilket innebär att den enskilde ofta hamnar mellan stolar och får ringa än hit och än dit för att ofta få olika besked, vilket gör kollegan än mer förvirrad.

Erfarenheten visar att skyddet för anställda är svagt och att det finns lite hjälp att vänta hos Arbetsdomstolen. Kanske borde vi ha en inkomstbortfallsförsäkring via förbundet att tillgripa och kanske borde förbundet ha en akutlinje till en på området kunnig jurist för att undvika nu ofta uppträdande rundgång.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera