Nyhetsarkiv

Het sjukvårdsdebatt i Sollefteå

Tonläget var högt och känslorna starka när sjukvårdsfrågan lyftes i SVT:s debatt. Lars Rocksén, vice ordförande för Ångermanlands läkarförening, var en av de som deltog.
– I grunden handlar det hela om att man har tagit ett välfungerande litet sjukhus, hackat upp det i länskliniker och kraftigt dragit ned verksamheten i Sollefteå, säger han till Sjukhusläkaren.

I onsdags samlades runt 200 personer i Hullsta Gård i Sollefteå för att diskutera en av de hetaste frågorna just nu – sjukvården. Debatten tog sin utgångspunkt i nedläggningen av förlossningen och den akuta kirurgin vid Sollefteå sjukhus och det kraftiga missnöje som det fört med sig. En av de som fick stå till svar var regionrådet Erik Lövgren (S). Han fick bland annat svara på frågan varför det var viktigt att fattat beslutet om nedläggningarna.

– Det var viktigt för att vi ska möta framtidens utmaningar med trygg vård som är tillgänglig, där tillgängligheten kan öka, och då måste vi se till att den är patientsäker och att den finns för alla i Västernorrland, sa han.

Med i debatten fanns också Lars Rocksén, narkosläkare vid Örnsköldsviks sjukhus och vice ordförande för Ångermanlands läkarförening. Han fick frågan varför läkare inte vill jobba på de mindre sjukhusen.

– Det vill vi absolut. Men när man rekryterar till mindre sjukhus är det viktigt att veta att man har en långsiktighet, Det går inte att rekrytera till nästa månad eller till sommarperioden nu i maj. Och det har man inte haft i landstinget, svarade han och påpekade att anledningen till att det funnits problem att rekrytera personal till landstingets mindre sjukhus är att man som arbetsgivare inte tagit tillräckligt stort ansvar för arbetsmiljön.

Hela det paket med beslutade besparingar som hälso- och sjukvårdsnämnden tagit, där nedläggningen av förlossningen och den akuta kirurgin ingår, ligger enligt Erik Lövgren mellan 80 och 100 miljoner kronor. Kerstin Brandelius från föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus, som också deltog i debatten, menade dock att den besparingen i bästa fall blir plus minus noll. Och Lars Rocksén är inne på samma spår.

– Man pratar också om det ekonomiska resultatet och hur stafettkostnaderna exploderat. Från 2015 till 2016 har de ökat med 47 procent – från ungefär 260 miljoner till drygt 380 miljoner. Det är ofattbara siffror och det är klart att det äter upp den lilla besparingen som man gör på BB, akutkirurgin och akutortopedin. Det kostar helt enkelt att lägga ner en välfungerande verksamhet, säger han när Sjukhusläkaren når honom efter debatten.

Med i publiken fanns också den kvinna som kort efter nedläggningen av förlossningen i Sollefteå födde sin dotter i en bil på väg mot Örnsköldsviks sjukhus. I veckan passerade BB-ockupationen på Sollefteå sjukhus också 100 dagar. Erik Lövgren var dock tydlig med att beslutet om nedläggningen är fattat och inte kommer att rivas upp.

– Ett lagt beslut ligger. Om vi tittar ur ett barnperspektiv så tror jag faktiskt att det är rimligare att de får möta ett komplett sjukhus med alla de kompetenser som finns för att ta hand om barnen och mammorna, och då är det bättre att man åker en liten bit, sa han.

Ett uttalande som Lars Rocksén beskriver som ”väldigt märkligt”, eftersom förlossningsvården i Sollefteå konsekvent varit väldigt säker och till och med prisats.

– Det man naturligtvis måste göra skillnad på är de relativt okomplicerade förlossningarna och de man skickar iväg. Att hålla barnet i centrum är det enda vi i personalen gör och att säga att vi inte har det är olyckligt, säger han.

Sjukhusläkaren besökte tidigare i år det lilla sjukhuset i Västernorrland där personalen vittnar om en känsla av svek och frustration. Också om hur man ser hur de svagaste patienterna kommer i kläm och hur politikerna inte lyssnat till personalens varningar. Och Lars Rocksén tycker inte att debatten gav några klara besked den här gången heller.

– De politiker som var där gav inte tillräckliga svar och jag upplevde att de inte kunde försvara besluten jämfört med det lidande vi ser. Den här debatten måste fortsätt och det finns mer att säga.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera