Nyhetsarkiv

Het diskussion om återanställning

Sjukhusläkarna ska inte bara arbeta för att Viveka Lindén får en offentlig ursäkt från Karolinska utan också för att hon ska erbjudas att få sin tjänst tillbaka.

Det blev klart efter en het diskussion och röstning kring den andra att-satsen i motionen från Sjukhusläkarna Stockholm under fullmäktige i Stockholm 19-20 mars.

Styrelsen ville avslå yrkandet om att verka för att läkaren ska få sin tjänst tillbaka med hänvisning till att Sjukhusläkarna centralt inte driver personärenden utan att det är den lokala läkarföreningens sak. Men delegater som tidigare under fullmäktige talat sig varma för att det fackliga arbetet bör koncentreras till frågor om lön och arbetsmiljö, ville driva få igenom att-satsen om återanställning, som de menar har betydelse för alla läkare.

– Det är en rättskandal och ligger utöver ett vanligt personärende och är därför en facklig fråga, ansåg Kim Stranger från Sjukhusläkarföreningen i Stockholm.

Martha Christensson, ordförande i Stockholmsföreningen menade att det är en principiell fråga och därför typiskt facklig.

Förutom i denna fråga och den proposition som styrelsen lagt fram, gick allt styrelsens väg. För att få större genomströmning i styrelsen och harmoniera med Läkarförbundets stadgar föreslog styrelsen att det skulle krävas ett beslut i fullmäktige för att ledamöter som suttit på samma post i tre mandatperioder, det vill säga sex år, skulle kunna väljas till styrelsen på nytt. Efter mycket debatt röstade fullmäktige nej till förändringen, framför allt för att man ansåg att frågan är valberedningens ansvar.

Evita Zoucas och Anna Sjöström lämnade styrelsen och ersattes av ledamöterna Sten Östenson och Maria Thorén Örnberg, vilka du kan läsa mer om här.

Andra beslut vid Sjukhusläkarnas fullmäktige:

  • Sjukhusläkarna ska verka för att Socialstyrelsen skriver riktlinjer om fortbildning för att läkare ska kunna hålla sig uppdaterade och höja sin kompetens.
  • Två motioner tog upp ersättning vid övertid – Sjukhusläkarna kommer att arbeta mot att arbetsgivaren skriver bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid så som numera görs på de flesta håll, många gånger på förkryssad blankett. Frågan har tagits upp i Läkarförbundets förhandlingsdelegation.
  • På grund av det ökande tjänstemannastyret i landstingen beslutade Sjukhusläkarna att man med kraft ska driva frågan om sjukhusläkares rätt att vara med och bestämma i utformning och drift av akutsjukhusen.
  • Sjukhusläkarna ska verka för utbyggda kliniker eller platser för rehabilitering av patienter. Det vore en kvalitativ förbättring för patienterna som kan återfå hälsan snabbare och för akutsjukhusen som skulle avlastas, anser Sjukhusläkarna.
  • Om traditionella läkaruppgifter ska utföras av andra yrkesgrupper, så kallad taskshifting, så måste de personalkategorier som tar över uppgifterna, ha kompetens och befogenheter för att hantera uppgifterna. Det bästa är att taskshifting sker på initiativ av berörda läkare som har det medicinska helhetsperspektivet, anser Sjukhusläkarna.
  • Sjukhusläkarna ska under året verka för att Rättsmedicinalverkets verksamhet ska granskas för säkrad kvalitet, apropå verkets felaktiga tolkningar vid det uppmärksammade dödsfallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
  • Sjukhusläkarna ska fortsätta att verka för att Läkarförbundet uppdaterar sina åsikter om journaler på nätet på sin hemsida så att de stämmer överens med vad förbundet anser i dag. Som exempel nämns patientens rätt att ange avvikande åsikt i sin journal.
  • Att alla lokala sjukhusläkarföreningar byter namn till Sjukhusläkarna plus ort, togs in i verksamhetsplanen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera