Väntetider

”Herregud är det så långa väntetider!”

Herregud! Är det så långa väntetider, utbrister oppositionsrådet Elin Norén (S) när Sjukhusläkaren ber henne kommentera de årslånga köerna till operation. De patienter som har väntat längst har stått i kö i nästan 2 000 dagar.

Artikeln ingår i temat Väntetider

– Jag visste att väntetiderna var långa, men inte så här långa. Vi får endast statistik på hur många som väntar mer än 90 dagar, men vi ser inte hur länge de har väntat. Det här är helt fruktansvärt. Bakom sifforna finns människor som tvingas leva orimligt länge med smärtor och försämrad livskvalitet och det är förstås helt oacceptabelt att de ska behöva vänta så länge på vård. Situationen med bristen på vård­platser och kroniska överbeläggningar gör att det akuta flödet måste prioriteras och den planerade vården stå tillbaka och många patienter utreds och behandlas direkt på akuten och skrivs sedan ut, på grund av bristen på vårdplatser.

Problemet, menar hon, är att situationen inte är ny. Väntetiderna inom kirurgi var långa även före pandemin. Då stod 4 000 patienter i årslånga köer. I dag är siffran över 5 500 men att så många väntat så länge kände hon inte till.

Mycket arbete pågår nu för att beta av vårdköerna i Dalarna. Men väntelistan vid de fyra opererande klinikerna kommer inte att kunna vara i balans förrän om tidigast tre år även om alla möjliga åtgärder sätts in i form av ökad effektivitet, sjukvårdsproduktion och köp av vård, framgår av en veckorapport (v 36) från produktionsstaben i Region Dalarna, som Sjukhusläkaren tagit del av.

Elin Norén (S) tror inte att möjligheten att klara treårsmålet är reellt.

– De som arbetar i vården sliter hårt och det krävs mycket stora insatser nu. Men utmaningen är att hitta vård att köpa, det finns ju knappt något överskott av vårdproduktion någonstans. Dessutom saknas personal, inte minst anestesi- och operationssjuksköterskor samt operationssalar.

Gert Nestler är kolorektalkirurg och verksamhetschef för kirurgin i Falun. Han bekräftar att situationen är svår och utmaningarna många.

– Vi är väl medvetna om situationen och arbetar aktivt för att beta av köerna. Jag arbetar själv kliniskt och i förra veckan arbetade jag över 80 timmar. Alla som jobbar här sliter hårt och ingen vill lämna patienterna i sticket. Men under flera års tid har vi haft för liten operationskapacitet i förhållande till behoven och vi har även brist på personal, inte minst sjuksköterskor.

Under flera års tid har vi haft för liten operationskapacitet i förhållande till behoven… Gert Nestler, kolorektalkirurg och verksamhetschef för kirurgin i Falun

I veckorapporten från Division kirurgi framgår att verksamheten ligger drygt 3 000 operationer efter det behov som finns inom elektiv kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård och öron-näsa-halssjukdomar. Ska målet om väntetider i balans kunna uppnås måste flera effektiviseringar göras och dubbelt så mycket vård köpas in, jämfört med 2019.

Under pandemin har tidskritiska patienter med exempelvis koloncancer, bröstcancer eller prostatacancer prioriterats och opererats i tid, understryker Gert Nestler.

Han berättar om det omfattande arbete som pågår för att vända situationen. Man har bland annat gjort en ingående analys som har resulterat i en projektgrupp som aktivt jobbar med att effektivisera tillgång till operationer.

– Det finns en produktionsstab som genomlyser hela division kirurgi, men främst OP/AN/IVA för att nå målet. Vi kommer även att köpa in planerad vård och skicka flera av våra väntande patienter till Stockholm.
Ett samarbete har exempelvis inletts med Karolinska universitetssjukhuset för att få hjälp med den planerade kirurgin som rör exempelvis ärrbråck, sköldkörtelsjukdomar och stomier.

– Vi har även intensifierat ett nära samarbete med Mora som utökat sin operationskapacitet för att ta hand om många gallor, ljumskbråck samt obesitaskirurgin.

Tomas Riman är divisionschef för kirurgi i Region Dalarna. För bara tre år sedan valde han att inte förlänga sitt förordnande, men är nu tillbaka.

– Förra året blev jag ombedd av regiondirektören att axla uppdraget igen. Verksamheten hade haft det turbulent med fem chefer på två år och det skapar ingen stabilitet. Jag arbetade fram till hösten 2020 som chefläkare vill nu vara med och bidra till att vi minskar köerna och får en patientsäker tillgång till tidskritiska operationer.

Väntelistorna inom verksamhetsområde ortopedi är långa. I dag köar nästan 2 000 patienter till operation, jämfört med 1 200 i mars 2020.

– Det handlar om de stora ortopediska operationerna som rör höfter, knän, axlar, händer, fötter och ryggar. Det är klart att det är en stor olägenhet för våra patienter att behöva vänta i flera år på operation och vi är givetvis inte nöjda med situationen, säger Tomas Riman.

Nu görs en genomlysning och kartläggning av verksamheterna och en extern utredning är genomförd för att få en överblick och kunna identifiera olika vägar för att få väntelistorna i balans. En styrgrupp har bildats där cheferna från de opererande klinikerna ingår.

–Vi tittar på frågor som hur vi kan arbeta smartare och använda våra resurser bättre.

Vi tittar på frågor som hur vi kan arbeta smartare och använda våra resurser bättre. Tomas Riman, divisionschef för kirurgi i Region Dalarna

Tomas Riman lyfter fram ögonsjukvården i Region Dalarna som ett gott exempel på hur en verksamhet kan spara miljontals kronor genom att se över organisationen och genomföra åtgärder.

– Man köpte kataraktoperationer för 10-15 miljoner kronor. Efter effektiviseringsåtgärder klarar de nu att genomföra alla operationer själva. Det är ett gott exempel på hur förändrade arbetssätt kan skapa en effektivare vård.

Anders Cohen har länge arbetat som överläkare vid kirurgkliniken i Falun och var under många år verksamhetschef. I dag är han pensionerad, även om han fram till nyligen har hoppat in som timvikarie för att stötta verksamheten.

– Även under mina nio år som verksamhetschef hade vi långa köer och väntetider. Det här är inget nytt. Kirurgkliniken har engagerade medarbetare som är villiga att ta strid för patienternas bästa. Men vi har många gånger blivit överkörda av regionledningen och kämpat i motvind.

Han berättar om dyra konsulter och utredningar med förslag, åtgärder som hade kunnat presenteras kostnadsfritt av professionen om de hade blivit tillfrågade

– Konsulterna som härjat runt på kliniken, har skapat mycket turbulens. Det har även påverkat arbetsmiljön och förutsättningarna till en hållbar rekrytering. Ingen vill ju söka till en klinik där anställda behandlas illa. Men i dag är det annorlunda. Konsulterna är borta och vi har fått kloka chefer med högt förtroende som jobbar för kirurgklinikens bästa, säger Anders Cohen.

Här måste politiken bli mycket tydligare och våga ta sitt ansvar när det gäller prioriteringar. Anders Cohen, tidigare verksamhetschef vid kirurgkliniken i Falun 

Nu efterlyser han modiga politiker som vågar fatta obekväma beslut och stå för viktiga prioriteringar i vården.

– Politiker lovar mycket, men säger inte att resurserna är begränsade. Det är vi på golvet som får ta hand om konsekvenserna av löften som inte kan infrias, exempelvis vårdgarantin på 90 dagar. Det är oerhört stressfyllt och frustrerande. Vi blir fler och allt äldre. Vård­behoven ökar. Ska verkligen alla som är i behov av operation få tillgång till vård direkt, eller är det okej att vissa får vänta? Här måste politiken bli mycket tydligare och våga ta sitt ansvar när det gäller prioriteringar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera